Η χρήση της εξέτασης HPV ως πρωταρχική εξέταση στηρίζεται στον τεράστιο αριθμό επιστημονικών στοιχείων, που δείχνουν ότι συνιστά σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την κλασική κυτταρολογική εξέταση Παπανικολάου (τεστ Παπ), χάρη στην ικανότητα ανίχνευσης της προκαρκινικής νόσου σε μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων. 

Η Roche ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σύνηψε 5ετές συμβόλαιο με το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM), με αντικείμενο την εφαρμογή του cobas HPV Test ως εξέταση πρωταρχικού προσυμπτωματικού ελέγχου πρώτης γραμμής, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο  τραχήλου της μήτρας. Η απόφαση αυτή είναι η κατάληξη μιας εκτενούς διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, κατά την οποία προμηθευτές διαγνωστικών συστημάτων αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια επιδόσεων, ποιότητας και τιμής. Το νέο εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον HPV αναμένεται να ξεκινήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

Το νέο Ολλανδικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού τραχηλικού ελέγχου, βασιζόμενο στον έλεγχο του HPV, προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των επισκέψεων ελέγχου ρουτίνας και δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να συλλέγουν οι ίδιες το δείγμα προς έλεγχο. Προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις του προγράμματος, ο διαγωνισμός αξιολόγησε μόνον εξετάσεις HPV που χρησιμοποιούν τεχνολογία PCR για την ανάλυση του ΗPV DNA. 

Ο R.L.M. Bekkers, γυναικολόγος/ογκολόγος στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Radboud στο Nijmegen, δήλωσε: «Η πορεία προς την καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος προσυμπτωματικού ελέγχου του HPV, θα προσφέρει πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση πόρων και, το σημαντικότερο, θα μειώσει τον αριθμό των γυναικών, που εκδηλώνουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η επιλογή της κατάλληλης εξέτασης HPV αποτελεί ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για την επιτυχία αυτού του προγράμματος».