Αλλαγές στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σε ορισμένα παιδιατρικά εμβόλια, προχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η έλλειψη εμβολίων (κυρίως πολυδύναμων που περιέχουν το αντιγόνο του κοκκύτη ) αποτελεί πανευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες των χωρών που σημειώθηκαν επιδημικές εξάρσεις κοκκύτη, καθώς και στην επέκταση του αντικοκκυτικού εμβολιασμού και σε άλλες ηλικίες εκτός από τα παιδιά (εφήβους, έγκυες, ενήλικες). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ),  η αποκατάσταση της αγοράς στα συγκεκριμένα εμβόλια απαιτεί χρόνο αρκετών μηνών.  Γι’ αυτό το λόγο και με στόχο να διατηρηθεί ικανοποιητικός ο βαθμός εμβολιαστικής κάλυψης για όσο διάστημα υπάρχουν οι παραπάνω ελλείψεις, το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών τροποποιείται ως εξής:
•    Η 4η δόση του πενταδύναμου εμβολίου (Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη, Αιμόφιλου ινφλουέντζας, Πολιομυελίτιδας) που χορηγείται στην ηλικία 15-18 μηνών, να αντικατασταθεί με εξαδύναμο (Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη, Αιμόφιλου ινφλουέντζας, Πολιομυελίτιδας, Ηπατίτιδας Β).
•    Σημειώνεται ότι για το βασικό εμβολιασμό στους 2, 4 και 6 μήνες ζωής, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ίδιο ιδιοσκεύασμα από τα κυκλοφορούντα εξαδύναμα, ενώ στην αναμνηστική δόση είναι δυνατή και η εναλλαγή τους.
•    Σχετικά με τον εμβολιασμό στην προσχολική ηλικία (4-6 ετών), προτείνεται η καθυστέρησή του ή η χορήγηση του τετραδύναμου εμβολίου Bostrix- polio.

Κατά τα λοιπά, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών των Παιδιών και των Εφήβων παραμένει ως έχει.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και η προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Ο ΣΦΕΕ
Νωρίτερα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ανακοίνωσε τη στενή συνεργασία του και των εταιριών που διαθέτουν εμβόλια, με το Υπουργείο Υγείας, την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ορισμένων παιδικών εμβολίων.

Τόνισε, ότι ο Σύνδεσμος καταβάλει κάθε προσπάθεια να ξεπεραστούν όποια θέματα έχουν προκύψει και να διατηρηθεί η ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία των παιδικών εμβολίων στη χώρα μας με ποιότητα και ασφάλεια.     

Ο ΣΦΕΕ απέδωσε τις ελλείψεις -που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο - τόσο στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης – λόγω αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη πρόσβαση πολιτών στην εμβολιαστική κάλυψη και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παρατήρησε ότι το ζήτημα επιτείνεται και από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παραγωγή και αξιολόγηση της ποιότητας και ασφάλειας κάθε νέας παρτίδας εμβολίων, το οποίο φτάνει στα 2,5 χρόνια.

Ο Σύνδεσμος διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, πάντοτε με την καθοδήγηση του θεράποντος Ιατρού.