Το ενδεχόμενο κοινής προμήθειας φαρμάκων από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθεια εξασφάλισης καλύτερων τιμών για ακριβές θεραπείες ή την διαβεβαίωση της επάρκειας των θεραπειών σε περιπτώσεις - όπως τα εμβόλια - όπου παρουσιάζονται ελλείψεις, λόγω μειωμένης δυνατότητας παραγωγής σε σχέση με τις ζητούμενες ποσότητες.

Ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορά το εμβόλιο BCG, την ηπατίτιδα C και ορούς όπως η αντιτοξίνη διφθερίτιδας ή βουτυλική αντιτοξίνη. Και παρότι οι συγκεκριμένες ασθένειες βρίσκονται υπό επιτήρηση στην Ευρώπη, δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο μεγάλη απειλή αποτελούν για τον πληθυσμό.

Σε επιστολή του γενικού διευθυντή του τμήματος υγείας και ασφάλειας τροφίμων της Επιτροπής, Xavier Prats Monné, διερευνάται το ενδεχόμενο αν τα κράτη-μέλη έχουν πρόθεση για κοινή προμήθεια των παραπάνω θεραπειών. Το θέμα θα απασχολήσει την επόμενη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Προμηθειών που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου και θα συζητήσει το χρονοδιάγραμμα για την οργάνωση των εργασιών των ειδικών επιτροπών προμηθειών που θα οριστικοποιήσουν τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα κράτη μέλη καλούνται να ορίσουν επίσημα τους εκπροσώπους τους στην εν λόγω επιτροπή. Υπενθυμίζεται στα κράτη μέλη το γεγονός ότι η συμμετοχή τους στην κοινή διαδικασία σύναψης συμβάσεων παραμένει σε εθελοντική βάση, αλλά προσφέρεται η ευκαιρία για υπογραφή συμφωνίας, μέχρι να επιτευχθεί η τελική απόφαση προδιαγραφών για την πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Στην ίδια κατεύθυνση ο Επίτροπος Αντριουκάιτις, χαιρέτισε τις συμφωνίες συνεργασίας της Ολλανδίας και του Βελγίου, καθώς και της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία προς την κατεύθυνση αυτή, για την ανάπτυξη κοινού μηχανισμού προμήθειας φαρμάκων.

Συνολικά η προσπάθεια από κοινού προμήθειας φαρμάκων καλύπτει μέχρι σήμερα 21 από τις 28 χώρες και φυσικά δεν αφορά το σύνολο των απαιτουμένων θεραπειών, αλλά μόνο σοβαρές μεταδιδόμενες νόσους, όπως για παράδειγμα πανδημικά εμβόλια, με στόχο την εξασφάλιση οικονομίας κλίμακας.

Οι ανησυχίες βέβαια της επιτροπής αφορούν τη χώρα μας, και το παράλληλο εμπόριο, λόγω φθηνών τιμών των φαρμάκων, ανεξάρτητα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή συνεχίζουν να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων στη χώρα.