Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το δημόσιο πρωτοβάθμια σύστημα σύμφωνα με τους γιατρούς του ΠΕΔΥ, ιδίως μετά το κλείσιμο μονάδων του ΕΟΠΥΥ (π. ΙΚΑ), την απουσία προσωπικού από τις υπάρχουσες μονάδες λόγω απολύσεων, την απαξίωση των εργαστηρίων και ταυτόχρονα τη μετακύλιση πόρων στον ιδιωτικό τομέα.

Ήδη στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας 2.200 γιατροί - οι μισοί με δικαστικές αποφάσεις, όταν το 40% των Μονάδων έχει κλείσει και όλες οι μονάδες υπολειτουργούν.

Αντίστοιχα, πολλά εργαστήρια έχουν κλείσει και τα περισσότερα υπολειτουργούν λόγω έλλειψης όχι μόνο γιατρών, αλλά και αντιδραστηρίων. Τα παραπεμπτικά εκτελούνται ιδιωτικά σε ποσοστό 95% με τη μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις Υγείας. Στην περίοδο της κρίσης φυτρώνουν καθημερινά νέες μεγάλες επιχειρήσεις Υγείας.

Στις διαπιστώσεις αυτές κατέληξαν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, μετά τις συναντήσεις τους με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή Παύλο Πολάκη.

Η διοίκηση της ΠΟΣΕΥΠ - ΕΟΠΥΥ, κατήγγηλε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ως στόχο την πλήρη υποβάθμιση του Δημόσιου χαρακτήρα και την ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση με στόχο τη μετακύλιση του κόστους στους ασθενείς, τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους του πληθυσμού από το Σύστημα (ανασφάλιστων και ασφαλισμένων) και τις απολύσεις για να επιτευχθούν οι μνημονιακοί στόχοι.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΣΕΥΠ - ΕΟΠΥΥ, με την οποία επιβεβαιώνεται δημοσίευμα του Healthmag, σημειώνεται ότι οι Υπουργοί συμφώνησαν για την ανάγκη δράσεων, ώστε οι μονάδες άμεσα να μπορέσουν να λειτουργήσουν στοιχειωδώς. Η οργάνωση των εργαστηρίων, των οδοντοτεχνικών κέντρων και των φυσικοθεραπευτικών κέντρων είναι σε προτεραιότητα. Συμφώνησαν για την ανάγκη μεταβατικού σταδίου, χωρίς να γίνει αναφορά στο χρονικό διάστημα - που θα συζητηθεί σε επόμενες συναντήσεις, ενώ δεν συζητείται η πρόταση για προσωποπαγείς θέσεις των απολυμένων. Συμφωνήθηκε η νομοθετική ρύθμιση για τους γιατρούς άνευ ειδικότητας. Επίσης συμφωνήθηκε το πλαίσιο για το κτιριακό ζήτημα που αφορά πολλές Μονάδες Υγείας.

Η υλοποίηση του σχεδίου για την ΠΦΥ (γιατροί γειτονιάς κλπ) θα αρχίσει πιλοτικά σε τέσσερις περιοχές της χώρας, σε μια περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου.

Μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας Υπουργείου και Ομοσπονδίας, ώστε χωρίς καθυστέρηση να υλοποιηθούν οι άμεσοι στόχοι αναστήλωσης των μονάδων. Νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τα θέματα μισθολογίου, βαθμολογίου και της οργάνωσης των μονάδων θα κατατεθεί τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με υπόμνημα που κατέθεσε η ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ στους υπουργούς, άμεσα πρέπει:

 • Να εκπονηθεί ένα νέο σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ρεαλιστικό, αποτελεσματικό, με οικονομικοτεχνική μελέτη. Το Πρωτοβάθμιο Σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί στα ερείπια του Ν.4238. Η Ομοσπονδία έχει απορρίψει το σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε πριν λίγους μήνες και το οποίο δεν έχει μπει σε δημόσια συζήτηση με τους φορείς των εργαζομένων.
 • Να έχουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας πρόσβαση στις δομές.
 • Να λειτουργήσουν κανονικά όλες οι μονάδες με όλες τις ειδικότητες. Ο αποκλεισμός ειδικοτήτων θα δημιουργήσει πισωγύρισμα δεκαετιών.
 • Να επαναλειτουργήσουν τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια με αξιοποίηση όλων των οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών.
 • Να γίνει οργάνωση των Φυσικοθεραπειών π.χ. ένα ανά δύο ή τρία πολυΪατρεία. Αξιοποίηση όλων των φυσικοθεραπευτών των δομών. Εδώ η εξοικονόμηση πόρων θα είναι τεράστια
 • Να υπάρξει μεταβατικό στάδιο μέχρι να εφαρμοστεί το νέο Σύστημα Υγείας για όλους τους απολυμένους και για τους γιατρούς που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις. (Η πρόταση για προσωποπαγείς θέσεις δεν συζητείται από το Υπουργείο). Μεταβατικά να ενταχθούν όλοι οι γιατροί και όσοι γιατροί επιθυμούν από τους Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης. Υπάρχει μια σημαντική ομάδα συναδέλφων που εργάστηκαν με σύμβαση έργου μέχρι και 4 χρόνια στο ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα για μια δεύτερη ευκαιρία. Ένα Σύστημα Υγείας δεν θα λειτουργήσει ποτέ με εργαζόμενους που καλύπτονται με δικαστική απόφαση, αφού οι περισσότερες αποφάσεις ισχύουν μέχρι τελεσιδικία.
 • Να γίνει νομοθετική ρύθμιση για τους γιατρούς άνευ ειδικότητας που εργάστηκαν πάνω από είκοσι χρόνια στο ΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ, βάση του νόμου δεν εντάσσονται σε θέση ΕΣΥ.
 • Να εξομοιωθούν μισθολογικά και βαθμολογικά οι γιατροί ΠΑΑ με αυτούς του ΕΣΥ. Οι συνάδελφοι έχουν αγνοηθεί και αδικηθεί από την πολιτεία. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε την μή ύπαρξη συντονισμού από το Υπουργείο όσον αφορά τις ΥΠΕ. Η κάθε ΥΠΕ ερμηνεύει διαφορετικά τους νόμους. Έχουμε προτείνει τον συντονισμό των ΥΠΕ, με ευθύνη του Υπουργείου. Χρειάζεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση, ώστε η πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Δημόσιο να μην υπόκειται σε διαφορετικές ερμηνείες από τις ΥΠΕ. Μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση, έχει συμφωνηθεί το Υπουργείο να αποστείλει εγκύκλιο με οδηγίες στις ΥΠΕ.
 • Να αλλάξουν τα κριτήρια αξιολόγησης για τη θέση Διευθυντή. Η 20ετία (από 25ετία) είναι αναγκαία για λόγους ισονομίας.
 • Να πληρωθούν άμεσα οι γιατροί που κέρδισαν ασφαλιστικά και εργάζονται κανονικά στο ΠΕΔΥ. Πολλές ΥΠΕ κωλυσιεργούν αδικαιολόγητα. Επίσης μερικές ΥΠΕ δεν συμμορφώνονται με δικαστικές αποφάσεις επανατοποθέτησης γιατρών που έχουν ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό διαιωνίζει την υποβάθμιση των δομών.
 • Ο θεσμός του επικουρικού γιατρού στο ΠΕΔΥ απέτυχε, αφού μόνο 160 έκαναν αίτηση σε σύνολο 900 θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους 160 ήδη πολλοί παραιτήθηκαν. Για τους ήδη υπηρετούντες επικουρικούς γιατρούς να υπάρξουν κίνητρα παραμονής τους στο Σύστημα, με παράταση της σύμβασης και με εργασιακή κατοχύρωση.
 • Επίσης, στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα των ενοικιαζόμενων κτιρίων και η ανάγκη μεταστέγασης σε κρατικά ή δημοτικά κτίρια, όπου αυτό είναι δυνατό. Σε περίπτωση μη εύρεσης κτιρίου, να γίνεται διαπραγμάτευση για γενναία μείωση ενοικίου.