Συνάντηση  Τεχνικής  Υποστήριξης  για  την  ένταξη  στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Αττικής 2014 - 2020, διοργανώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 (ώρα προσέλευσης 09.30-10.00), στο Αμφιθέατροτου Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου - δίπλα στη στάση του  μετρό  «Εθνική  Άμυνα»).

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα Ε.Π. στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξηςγια την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΤεχνικήΥποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών καιδικαιούχων φορέων»).

Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Περισσότερες  πληροφορίες  από την κ.  Έλσα Γάτσιου στο  HELPDESK  της  Ε.Σ.Α.μεΑ. στο τηλέφωνο 210 9949837.