Στα 200 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι διαμορφώνεται ο τζίρος των ιδιωτικών μαιευτηρίων στην Ελλάδα, αποτελώντας το 26% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν οι ιδιωτικές κλινικές. Η πορεία των συγκεκριμένων πάντως κλινικών κινείται αρκετά καλύτερα έναντι των υπόλοιπών κλινικών καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να παρέχουν ευρύτερες ιατρικές υπηρεσίες . Έτσι παρά την πτωτική πορεία των γεννήσεων, οι οποίες το 2014 υποχώρησαν περίπου 2% στις 92.150 και  κινούνται περαιτέρω πτωτικά και φέτος, οι μαιευτικές κλινικές σημειώνουν άνοδο περίπου 7%. Σημαντική είναι επίσης και η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες η οποία διευρύνεται συνεχώς. 
Για το 2015, ο τζίρος αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τη προηγούμενη χρονιά, καθώς  το κλίμα έχει  επιδεινωθεί. Η αβεβαιότητα ως προς τη κατάσταση της οικονομίας αλλά και της χώρας γενικότερα δεν δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για αισιοδοξία, αναφέρει εκπρόσωπος των κλινικών. Η ρευστότητα των εταιρειών παραμένει το βασικό τους μέλημα, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις εταιρείες ως προς την αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. 

Πάντως οι διοικήσεις των εταιρειών δεν μένουν με «σταυρωμένα χέρια». Όπως σημειώνει μέλος της διοίκησης μεγάλου μαιευτηρίου, παρά τις αντιξοότητες του κλάδου, η διατήρηση και η συνεχής ανάπτυξη των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχονται αποτελεί  βασική προτεραιότητα. Μάλιστα οι εταιρείες προχωρούν σε νέες τεχνικές, όπως ο εναλλακτικός τοκετός (φυσικός τοκετός σαν στο σπίτι και τοκετός στο νερό), αλλά και ο μητρικός θηλασμός, όπως και το rooming in (εικοσιτετράωρη παραμονή του βρέφους στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα του, από τη στιγμή της γέννησης μέχρι και το εξιτήριό τους), στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει. Επιπλέον, στόχος είναι αξιοποίηση λοιπών ειδικοτήτων της άδειας που κατέχουν οι κλινικές ενώ έχουν επεκτείνει και τα παιδιατρικά τμήματά τους. Βαρόμετρο αποτελεί φυσικά, η πορεία της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών του θα καθορίσει την όλη πορεία και τα επίπεδα ρευστότητας του κλάδου .
 

Επιχειρήσεις
Ο κλάδος των μαιευτικών κλινικών παρουσιάζει σημαντική συγκέντρωση, με τους ομίλους των Ιασώ, Υγεία (Μητέρα-Λητώ), Ιατρικό Κέντρο (Γαία) και το Ρέα, να αποτελούν του βασικότερους «παίχτες». Μάλιστα το μερίδιό τους ξεπερνά το 80%, αν και από τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι ξεκάθαρο τι αφορά αμιγώς τις ιατρικές πράξεις των τοκετών. Το 2014 οι εν λόγω εταιρείες κινήθηκαν με ρυθμό ανόδου 7% και σημείωσαν σημαντική συρρίκνωση ζημιών που αποδίδεται αφενός στο Μητέρα αφετέρου στο Ρέα. Ο ανταγωνισμός πάντως ανάμεσα στις εταιρείες είναι ιδιαίτερα έντονος κι αυτό σε ένα βαθμό ευνοεί τις ελληνίδες που απευθύνονται στις κλινικές καθώς τα τιμολόγια έχουν μειωθεί σημαντικά
 

Μελέτη ICAP
Σύμφωνα με έρευνα του τμήματος μελετών της ICAP, από τους ισολογισμούς 14 εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών, διαπιστώνονται αυξομειώσεις σ το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους των επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2010-2014, λόγω των σημαντικών διακυμάνσεων που παρουσιάζουν οι ετήσιοι δείκτες ορισμένων εταιρειών. Το μέσο περιθώριο 5ετίας διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-1,24%). Ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει αρνητική τιμή το 2010 και 2011 και καθίσταται θετικός από το 2012. Το μέσο ετήσιο περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA καθίσταται αρνητικό τη διετία 2010-2012, ο δε μέσος δείκτης της 5ετίας διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο (-1,69%). Οι μέσοι ετήσιοι δείκτες αποδοτικότητας ιδίου και απασχολουμένου κεφαλαίου των 14 εταιρειών παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, επηρεαζόμενοι από τις ακραίες τιμές που εμφανίζουν ορισμένες εταιρείες σε κάποια έτη. Πάντως, ο μέσος όρος πενταετίας των 14 εταιρειών διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα τόσο για την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (-9,31%) όσο και για την αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων (-15,76%). Η μέση γενική ρευστότητα των επιχειρήσεων για την τελευταία πενταετία διαμορφώθηκε σε σχετικά μέτρια επίπεδα (1,2). Ο μέσος όρος του λόγου ξένων προς ίδια κεφάλαια για τις 14 εταιρείες του δείγματος κατά την πενταετία 2010-2014 ανήλθε σε 4,42:1.

Για τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 9 εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών για τη διετία 2013-2014. Ειδικότερα, το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε μείωση 4,7% το 2014 σε σχέση με το 2013, λόγω της μείωσης των καθαρών παγίων αλλά και των διαθεσίμων, ενώ τα ίδια κεφάλαια δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2013. Σε υψηλότερα επίπεδα κυμάνθηκαν οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (αυξημένες όμως μόλις 0,9%) συγκρινόμενες με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες εμφάνισαν μείωση 18,7% το 2014. Οι συνολικές πωλήσεις των εννέα εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 7,7% το 2014 σε σχέση με το 2013, ενώ σημαντικότατη ήταν η αύξηση για το μικτό κέρδος (υπερδιπλασιασμός). Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την «αναστροφή» του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος από αρνητικό το 2013 σε θετικό το 2014. Ωστόσο, το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και τα δύο έτη, μειωμένο όμως το 2014 σε σχέση με το 2013 κατά 48,1%. Δραστική αύξηση (υπερτριπλασιαμός) παρουσίασαν τα κέρδη EBITDA των εταιρειών του δείγματος το 2014.