Μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, που έχουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό σταλεί στους φορείς της Πολιτείας από τις αντίστοιχες επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, παρατηρούν οι καρδιολόγοι.

Και ερμηνεύοντας την καθυστέρηση αυτή, τονίζουν ότι είτε δείχνει αδυναμία εφαρμογής τους από την Πολιτεία, είτε σκοπιμότητα για την μη εφαρμογή τους, αφού είναι πιο βολικό να σπιλώνονται οι γιατροί ως υπερσυνταγογράφοι, παρά να κατηγορείται η Πολιτεία για ανεπάρκεια κάλυψης των υποχρεώσεων της, σε πολίτες που επί δεκαετίες έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και απλά ζητούν ανταπόδοση σε μια δύσκολη στιγμή που δοκιμάζεται η υγεία τους.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο πρόεδρος της  Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ) και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ) κ. Φώτης Πατσουράκος, επισημαίνοντας ότι οι απόψεις της πολιτείας περί υπερσυνταγογράφων γιατρών όχι μόνο σπιλώνουν το ιατρικό λειτούργημα, αλλά δημιουργούν ταυτόχρονα και ανασφάλεια στους ασθενείς.

Σύμφωνα με τον κ. Πατσουράκο, η εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην Καρδιολογία και η εφαρμογή τους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω εφαρμογών που εκπονούνται από την ΗΔΙΚΑ, είναι μια πρόταση που έχει γίνει από μακρού από τους Ιατρικούς συλλόγους και τις επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις των γιατρών ως μέσο περιορισμού της όποιας πιθανής υπερσυνταγογράφησης και προκλητής ζήτησης υπηρεσιών και φαρμάκων. 

Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται από έτη  σε αρκετές χώρες με ικανοποιητικά αποτελέσματα και το μόνο σωστό επιστημονικό μέτρο ελέγχου της συνταγογράφησης, που τώρα γίνεται μόνο με λογιστικά κριτήρια μέσων όρων, και τα οποία αδίκως ταλαιπωρούν πολλούς ιατρούς που καλούνται σε απολογία. Ταυτόχρονα οι ανακοινώσεις που βγαίνουν από  φορείς  της πολιτείας  και δημοσιεύονται  από τα ΜΜΕ σπιλώνουν το Ιατρικό λειτούργημα δημιουργώντας ανασφάλεια στους πολίτες.

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ) σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας επαγγελματικής πράξης  της Ε.Κ.Ε., αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες εργασίας, εκπόνησε συνταγογραφικές οδηγίες για διαγνωστικές εξετάσεις από τον Μάιο του 2014. Οι οδηγίες αυτές παραδόθηκαν στο Υπουργείο Υγείας δια μέσου του ΠΙΣ, μαζί με άλλες άλλων επαγγελματικών ενώσεων της Ομοσπονδίας Κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων(ΠΟΣΚΕ), και οι οποίες συμπληρώθηκαν από την ΕΚΕ τον Σεπτέμβριο του 2014, χωρίς όμως να γίνουν αποδεκτές από τους αρμόδιους φορείς, διότι ενώ βασιζόντουσαν σε αμιγώς επιστημονικά διεθνή δεδομένα δεν έκαναν κατά την άποψη τους την από αυτούς αναμενόμενη οικονομία, όπως παραδέχθηκαν στην συνεδρίαση της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής παραδεχόμενοι  εμμέσως πλην σαφώς ότι το ζητούμενο από αυτούς είναι μόνο η οικονομία και όχι και η σωστή υγεία των πολιτών.