Το Εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τη Mονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Embryolab, θα ερευνήσουν δείγματα αίματος και σπέρματος 1000 ανδρών, 18-40 ετών, για να ελέγξουν την ανδρική γονιμότητα, με ένα απλό αιματολογικό τεστ.

Στόχος είναι η ανάλυση των μεταλλάξεων του γενετικού υλικού, που προκαλούν την υπογονιμότητα στους άνδρες, καθώς και των συνδυασμών τους, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και αναλύσεων, ώστε να προκύψει ένα γενετικό προφίλ για κάθε κατηγορία υπογονιμότητας.

Μέχρι σήμερα η διάγνωση της ανδρικής υπογονιμότητας γίνεται αρχικά με τη βοήθεια του σπερμοδιαγράμματος, που προσδιορίζει τον αριθμό, την κινητικότητα και την ταχύτητα των σπερματοζωαρίων. Ωστόσο συχνά η συγκεκριμένη εξέταση δεν αρκεί και απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, που μπορεί να είναι επεμβατικές, όπως η βιοψία ορχικού ιστού.

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 1000 ανδρών, 18-40 ετών, οι οποίοι θα δώσουν αίμα και σπέρμα για ανάλυση. Η όλη διαδικασία έχει διάρκεια μιας ώρας και για την παραλαβή και λήψη του γενετικού υλικού θα πρέπει οι εθελοντές να επισκεφθούν το Embryolab, Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, 2310 474747, στη Θεσσαλονίκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει απόλυτη εμπιστευτικότητα και προστασία όλων των ευαίσθητων δεδομένων του κάθε συμμετέχοντα.

Η προσέγγιση θα είναι ολιστική και θα έχει σαν βάση την ανάλυση όλου του γονιδιώματος και όχι μεμονωμένων γονιδίων, κάτι το οποίο θα ρίξει φως και στις πιο περίπλοκες συσχετίσεις γονιδίων και μεταλλάξεων, οι οποίες επηρεάζουν και καθορίζουν την ανδρική υπογονιμότητα.

Έτσι η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν θα προσφέρει μόνο πολύτιμη βοήθεια για την ανάπτυξη του διαγνωστικού τεστ, αλλά και σε επίπεδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η νέα βάση δεδομένων, που θα είναι ειδικά προσαρμοσμένη στον Ελληνικό πληθυσμό, θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των κληρονομούμενων μεταλλάξεων και επομένως τον ακριβέστερο προσδιορισμό της πιθανότητας οι απόγονοι να φέρουν τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις.

Επίσης τα νέα επιστημονικά δεδομένα θα συνδράμουν στην ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης και τρόπων θεραπείας.

Η κύρια ερευνητική ομάδα αποτελείται από τον καθηγητή γενετικής, πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ζήση Μαμούρη, την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αικατερίνη Μούτου, την επίκουρη καθηγήτρια Θεολογία Σαραφίδου, την επίκουρη καθηγήτρια Άννα-Μαρία Ψαρρά, την Μαρία Μαρκαντώνη, υποψήφια Διδάκτωρ Εργαστηρίου Γενετικής του τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας από το Εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την κλινική εμβρυολόγο και διευθύντρια των εργαστηρίων Embryolab Αλεξία Χατζηπαρασίδου.