Τα νέα δεδομένα για την επίδραση της φινγκολιμόδης στην κατάσταση των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση είναι ενθαρρυντικά, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, μεγάλο ποσοστό των ασθενών υπό θεραπεία με το φάρμακο αυτό - που χορηγείται από το στόμα - είχε σε "ύπνωση" την ασθένεια. Συγκεκριμένα το 31,2% ως 44,8% των ασθενών, που έλαβε συνεχώς θεραπεία με φινγκολιμόδη στις βασικές μελέτες και μελέτες επέκτασης FREEDOMS, πέτυχε NEDA-4 (καμία ένδειξη δραστηριότητας της νόσου) σε κάθε ένα από τα έτη 3 έως 7.

Εξάλλου ανεξάρτητη ανάλυση επιβεβαίωσε ότι η επίτευξη NEDA-4 κατά το πρώτο έτος αποτελεί καλύτερο προγνωστικό παράγοντα της μακροχρόνιας έκβασης της νόσου από ό,τι η αξιολόγηση τριών παραμέτρων (υποτροπές, βλάβες στην MRI και εξέλιξη της αναπηρίας). Το ΝΕDΑ-4 επιτυγχάνεται όταν ο ασθενής δεν έχει υποτροπές, βλάβες στην MRI, μείωση του εγκεφαλικού όγκου, που σχετίζεται με τη ΠΣ και εξέλιξη της αναπηρίας. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάστηκαν στο 31ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ECTRIMS) στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Ο Vas Narasimhan, Novartis Global Head of Development, δήλωσε: “Η ΠΣ είναι μια χρόνια νόσος, που προκαλεί σοβαρή αναπηρία και τα δεδομένα αυτά είναι σημαντικά για την επιβεβαίωση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας της φινγκολιμόδης και της σημασίας που έχει η έγκαιρη θεραπεία στον μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου. Η καλύτερη κατανόηση της πορείας ενός ασθενή με ΠΣ μέσα από την αξιολόγηση της ΝΕDΑ-4 μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς στον εντοπισμό της βέλτιστης και αποτελεσματικής θεραπευτικής προσέγγισης, όσο το δυνατόν νωρίτερα για τους ασθενείς τους”.

Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια χρόνια διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, που επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργικότητα του εγκεφάλου, των οπτικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού, μέσω φλεγμονής και απώλειας ιστού. Η εξέλιξή της έχει ως αποτέλεσμα αυξανόμενη απώλεια σωματικών όσο και νοητικών (π.χ. μνήμη) λειτουργιών. Αυτό έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο για τα περίπου 2,3 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως που πάσχουν.