Στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης της ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕ-ΟΤΑ θα μετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι - φυσιοθεραπευτές, ύστερα από έκκληση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).

Στην απόφαση αυτή προχώρησε ο ΠΣΦ, εν όψει της τελικής διαμόρφωσης του πίνακα των δικαιούχων για τη χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, καθώς και του τελικού σταδίου προς την εφαρμογή του νέου Ενιαίου Μισθολογίου από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ο Σύλλογος κάλεσε επίσης τα μέλη του στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας, στις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ζητώντας άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί  την χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και την άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών στην κατηγορία Α των δικαιούχων του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Τα αιτήματα του ΠΣΦ είναι τα εξής:

  • Αύξηση των δαπανών για την υγεία και ενίσχυση των δημόσιων δομών περίθαλψης.
  • Διασφάλιση οργανικών θέσεων. Ούτε μια απόλυση εργαζομένου.
  • Τροποποίηση οργανισμών υγειονομικών δόμων και σχεδιασμό για κάλυψη των αναγκών από φυσικοθεραπευτές με μόνιμη σχέση εργασίας, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα και απαιτήσεις. 
  • Κατάργηση της παράνοµης μισθολογικής διαφοροποίησης στο νέο μισθολόγιο     (Ν. 4024/11) μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και εξίσωσή τους.
  • Μισθολογική αποκατάσταση του ύψους αποδοχών των φυσικοθεραπευτών σε αξιοπρεπή επίπεδα, με ταυτόχρονη άρση της προαγωγικής στασιμότητας.
  • Τροποποίηση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για εξέλιξη και κατάργηση του διαχωρισμού σε ΤΕ και ΠΕ. 
  • Να διασφαλιστεί µε ρητή νομοθετική ρύθμιση η ισότιμη και µε τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογή προϊσταμένων μεταξύ υπαλλήλων ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Ν.3839/10, µε ενίσχυση περαιτέρω των αξιοκρατικών του χαρακτηριστικών.
  • Σύσταση Διατομεακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή Αυτοτελούς Γραφείου Φυσικοθεραπείας επίπεδου τμήματος, με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή, που θα υπάγεται στην επίσης προτεινόμενη Υποδιεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και δεν θα προσφέρει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. 
  • Θέσπιση ειδικού κλάδου, όπου θα εντάσσονται όλα τα επαγγέλματα υγείας, με αξιοκρατικό σύστημα κρίσεων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της προτεινόμενης Υποδιεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας.
  • Εφαρμογή όλων των σχετικών περιοριστικών διατάξεων περί φυσιοθεραπευτικών πράξεων και οριστική απαλλαγή των συναδέλφων από την άσκηση αλλότριων καθηκόντων.