Οργανωμένο διάλογο με τους εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας προγραμματίζει η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και η υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδια για θέματα βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη

Μετά τη συνάντηση από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ανακοινώθηκε ότι "κοινή ήταν η διαπίστωση ότι ο κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Με δεδομένη την παραπάνω θέση αποφασίστηκε να ξεκινήσει αμέσως ο οργανωμένος διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση εκείνων των μέτρων πολιτικής που θα ευνοούν τη μεγέθυνση του κλάδου με όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας". 

ΣΦΕΕ

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ο κλάδος του φαρμάκου είναι 2ος σε εξαγωγές στην χώρα βάσει στοιχείων του 2014, απασχολεί υψηλού επιπέδου δυναμικό, είναι ανταγωνιστικός στο κόστος, με αποτέλεσμα οι πολυεθνικές φαρμακευτικές να παράγεται στη χώρα το 20-40% των φαρμάκων που κυκλοφορούν στη χώρα, ενώ στόχος των αλλοδαπών οίκων είναι να τριπλασιαστούν οι κλινικές μελέτες που πραγματοποιούνται στη χώρα, άμεσα ως το 2017, αυξάνοντας τα έσοδα από τα 80 εκ. ευρώ που είναι σήμερα, στα 250 εκ. ευρώ.

Στοιχεία της φαρμακοβιομηχανίας αναφέρουν ότι για κάθε 10 εκ. ευρώ που επενδύονται, υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ κατά 22 εκ. ευρώ, φόροι 5,18 εκ. ευρώ και 436 νέες θέσεις εργασίας, ενώ κάθε μία θέση εργασίας στον κλάδο του φαρμάκου, σχετίζεται με άλλες έξι θέσεις απασχόλησης.

ΠΕΦ

Σε ότι αφορά τις ελληνικές φαρμακευτικές, αυτές διατηρούν27 υπερσύγχρονα εργοστάσια που στις εγκαταστάσεις τους κάνουν χρήση τεχνολογίας αιχμής και διατηρούν εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου. Απασχολούν 11.000 εργαζόμενους (το 60% της απασχόλησης του κλάδου), εκ των οποίων οι 800 είναι επιστήμονες που στελεχώνουν τμήματα R&D.

Οι ελληνικές φαρμακευτικές επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη περίπου 30 εκατ. ευρώ κατ΄ έτος σε 80 ερευνητικά προγράμματα, αναπτύσσουν καινοτομίες μικρής κλίμακας -incremental innovation), και οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια και έρευνα, την τελευταία δεκαετία υπολογίζεται σε 800 εκατ. ευρώ.

Το ελληνικό φάρμακο εξάγεται σε 85 χώρες, ύστερα από ελέγχους και εγκρίσεις από δεκάδες οργανισμούς φαρμάκου, στους οποίους έχουν κατοχυρωθεί περισσότερα από 100 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Παράλληλα προωθούνται συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.