Ασαφές παραμένει ακόμη πότε θα ισχύσουν οι νέες τιμές φαρμάκων, είτε πρόκειται για νέα προϊόντα, είτε για τη γενική ανακοστολόγηση, είτε για νέα γενόσημα και υβριδικά σκευάσματα.

Η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων είχε χθες μια πεντάωρη συνεδρίαση για την έγκριση τιμών στα 149 νέα σκευάσματα που αναμένουν τιμή για να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά και εξέτασε τις ενστάσεις που είχαν κατατεθεί από τις φαρμακευτικές για περίπου 18 σκευάσματα. Επίσης αποσαφηνίστηκαν και εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί για μονοψήφιο αριθμό φαρμάκων, σχετικά με την τρίτη χώρα που θα γίνει αποδεκτή ως εύλογη και επίσημη, για την εξαγωγή του μέσου όρου των τριών φθηνότερων τιμών.

Στην κατεύθυνση αυτή,  ο ΕΟΦ θα συμπεριλάβει και τις νέες χώρες, θα εξάγει τις τιμές των νέων προϊόντων και θα στείλει στα μέλη της επιτροπής το σχετικό πρακτικό για υπογραφή, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής το υπογεγραμμένο πρακτικό στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα ορίζει το χρόνο ισχύος των νέων τιμών για τα συγκεκριμένα καινούρια σκευάσματα.

Γενική ανακοστολόγηση

Στο μεταξύ όμως, ο ΕΟΦ εργάζεται πυρετωδώς για την οριστικοποίηση των τιμών της γενικής ανακοστολόγησης, ύστερα από την κατάθεση των φύλλων έρευνας, αν και παραμένει άγνωστο στην Επιτροπή Τιμών πότε θα κληθεί να συνεδριάσει για την έκδοση του γενικού δελτίου τιμών φαρμάκων.

Άγνωστο επίσης παραμένει στην Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, αν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιθυμεί να εκδοθεί ένα ενιαίο δελτίο τιμών φαρμάκων με την γενική ανακοστολόγηση και τα νέα φάρμακα που εξετάστηκαν χθες.

Νέα γενόσημα και υβριδικά

Σε εκκρεμότητα παραμένει επίσης και η χορήγηση τιμής σε μια σειρά νέα γενόσημα και υβριδικά φάρμακα, τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για τιμολόγηση προκειμένου και αυτά να κυκλοφορήσουν στην εγχώρια αγορά. Για την κοστολόγησή τους αναμένεται από τον ΕΟΦ να ζητηθούν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να γίνει η επεξεργασία τους, και πιθανότατα να εκδοθεί τελικά ένα "σπονδυλωτό" δελτίο τιμών φαρμάκων, με νέα πρωτότυπα, νέα γενόσημα και υβριδικά και τα ήδη κυκλοφορούντα φάρμακα με τις νέες μειωμένες τιμές, περί τα μέσα Νοεμβρίου.