Το διαγνωστικό σύστημα δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία δείγματος ή μακροχρόνιες διαδικασίες ρύθμισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους χώρους, όπου εξετάζονται για πρώτη φορά πολλοί από τους ασθενείς με καρδιακή προσβολή (ασθενοφόρα, τμήματα επειγόντων περιστατικών, κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή ιατρεία γενικών ιατρών). Επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίσουν τους ασθενείς υψηλού κινδύνου μέσα σε 12 λεπτά, χάρη στο τεχνικώς εξελιγμένο και εύχρηστο σύστημα.

Με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης, οι ασθενείς υψηλού κινδύνου μπορούν να παραπεμφθούν αμέσως σε εργαστήριο καρδιακού καθετηριασμού με εξοπλισμό διαγνωστικής απεικόνισης, που θα επιτρέψει τον έλεγχο των καρδιακών αρτηριών και θα βοηθήσει τους ειδικούς να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Οι ασθενείς χαμηλότερου κινδύνου μπορούν να παραπεμφθούν στη νοσοκομειακή κλινική για περαιτέρω διερεύνηση. Αυτή η προσέγγιση εξοικονομεί χρόνο και κόστος και μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενούς, γιατί μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται μέχρι να χορηγηθεί η σωστή θεραπεία, διευκολύνοντας την απευθείας εισαγωγή των ασθενών σε νοσοκομείο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 15-20 εκατομμύρια ασθενείς προσέρχονται κάθε χρόνο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με αιφνίδια στηθάγχη και συμπτώματα που παραπέμπουν σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι ασθενείς με στηθάγχη και άλλα συμπτώματα που παραπέμπουν σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελούν περίπου το 10% όλων των επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

Η καρδιακή προσβολή είναι ένα συχνό καρδιακό συμβάν, κατά το οποίο η παροχή αίματος σε μια περιοχή της καρδιάς διακόπτεται, με αποτέλεσμα να νεκρώνονται τα μυϊκά κύτταρα. Η θνητότητα λόγω ΟΕΜ είναι υψηλότερη κατά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωσή του και συνεπώς η ταχεία διάγνωση και έναρξη θεραπείας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την πρόγνωσή του. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής (EACTS) για το 2015 συνιστούν τη διενέργεια στεφανιαίας αγγειογραφίας στους θετικούς για τροπονίνη (υψηλού κινδύνου) ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, χωρίς ανάσπαση ST εντός 24 ωρών, σε αντίθεση με την παλαιότερη σύσταση που προέβλεπε 72 ώρες. Αυτό επιβάλλει την ταχεία διαλογή των ασθενών υψηλού κινδύνου πριν από την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.

Ο Roland Diggelmann, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της Roche Diagnostics Division, δήλωσε: «Οι παρακλίνιες διαγνωστικές λύσεις επιτελούν έναν θεμελιώδη ρόλο στην αποτελεσματική και βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη και η σημασία τους θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Η εισαγωγή αυτής της βελτιωμένης εξέτασης επιτρέπει στους επαγγελματίες της υγείας να παρέμβουν νωρίτερα και ορθότερα, ώστε να σώσουν τη ζωή του ασθενούς τους».

Το σύστημα μπορεί, επίσης, να πραγματοποιήσει εξετάσεις για NT-proBNP, D διμερή, CK-MB και μυοσφαιρίνη, ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία διάγνωση του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, της καρδιακής ανεπάρκειας και της πνευμονικής εμβολής. Τα αποτελέσματα αυτών των παρακλίνιων εξετάσεων έχουν δείξει υψηλό βαθμό συμφωνίας με τις συνήθεις εργαστηριακές μεθόδους εξέτασης.