Εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της θεραπείας και της ιατρικής γνώσης, η Ευρώπη βελτίωσε τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Τα προγράμματα πρόληψης, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στη διεπιστημονική φροντίδα και οι καλύτερες θεραπείες έχουν παίξει το ρόλο τους.

Κατά μέσο όρο, τα άτομα με καρκίνο ζουν περισσότερο από ποτέ και απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Υπάρχουν περισσότερες θεραπείες για την θεραπεία του καρκίνου από ποτέ. Πάρτε τον καρκίνο του πνεύμονα, για παράδειγμα. Στα 20 χρόνια από το 1996 έως το 2016, ο αριθμός των φαρμάκων για τη θεραπεία των ατόμων με καρκίνο του πνεύμονα αυξήθηκε από 4 σε 19.

Κι αυτό, παρότι το βάρος του καρκίνου είναι σημαντικό και υπάρχουν πολλά εμπόδια για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Περισσότεροι από 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ευρώπη κάθε χρόνο - και οι αριθμοί αυτοί έχουν αυξητική τάση. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, ο καρκίνος σύντομα θα γίνει το μεγαλύτερο βάρος περίθαλψης στην Ευρώπη. Και ενώ οι δαπάνες περίθαλψης του καρκίνου παρέμειναν σχετικά σταθερές στην Ευρώπη, η προβλεπόμενη αύξηση των περιστατικών σημαίνει ότι χρειαζόμαστε άμεσο και σοβαρό διάλογο σχετικά με τις επενδύσεις στην περίθαλψη για την υγεία και τον καρκίνο.

Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που πρέπει να επιλυθούν, επίσης. Για κάποιους τύπους καρκίνου, υπάρχει ακόμα μια τεράστια ακάλυπτη ανάγκη, καθώς δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Η διαφοροποίηση στην πρόσβαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο, η διεπιστημονική φροντίδα και οι τελευταίες θεραπείες συμβάλλουν στη διακύμανση των αποτελεσμάτων περίθαλψης στους ασθενείς ανά την Ευρώπη. Η συνολική επιβίωση αυξάνεται, αλλά η μοίρα του ασθενή εξαρτάται από το πού ζει. Έντονες διαφορές αποτελεσμάτων μεταξύ χωρών, αλλά και εντός των χωρών, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές στη σύγχρονη εποχή. 

Όλες αυτές οι προκλήσεις μπορούν να επιλυθούν. Για να καταλήξουμε σε πρακτικές λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, πρέπει να έχουμε όλες τις φωνές "σε ένα δωμάτιο". Γι΄ αυτό και η EFPIA και τα μέλη της ξεκίνησαν μια πανευρωπαϊκή συζήτηση, συμπεριλαμβάνοντας πάνω από 150 ειδικούς σε θέματα καρκίνου, από τους οποίους εκπρόσωποι πάνω από 30 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο, πάνω από 50 κλινικούς ιατρούς και πάνω από 20 υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, αξιωματούχους και φορείς που πληρώνουν για την περίθαλψη (δομές υγείας και ασφαλιστικοί φορείς).

Καθορισμός κοινών προτεραιοτήτων 

Η ομάδα αναθεώρησε τη συμφωνία της πρωτοβουλίας "Αναλαμβάνοντας δράση μαζί", θέτοντας τρεις προτεραιότητες για καλύτερη περίθαλψη κατά του καρκίνου, μαζί με μια σειρά πιθανών λύσεων. 

1. Βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα και την ενσωμάτωση της φροντίδας του καρκίνου. 

Η αντιμετώπιση του αυξανόμενου φόρτου του καρκίνου σε ένα γηράσκοντα πληθυσμό αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τα συστήματα υγείας. Σε απάντηση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς ζητούν την ανάπτυξη ενός οδηγού ορθής πρακτικής για την κατανομή των πόρων στην υγεία και στην περίθαλψη για τον καρκίνο. Αν πιστεύουμε στην ιατρική με αποδείξεις, θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τους σπάνιους πόρους. 
Επίσης, προτείνουν αυστηρή ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του σχεδιασμού των υπηρεσιών καρκίνου σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλύτερη συλλογή και χρήση δεδομένων και την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για περίθαλψη του καρκίνου με γνώμονα τα αποτελέσματα. Όπου απαιτείται αλλαγή, η ομάδα ζητεί πρακτικές συζητήσεις για εφαρμογή με την εισαγωγή κινήτρων.

2. Επιταχύνοντας το χρόνο πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες. 

Η βελτιωμένη πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές στην ΕΕ θα επέφερε καινοτόμες θεραπείες σε ορισμένους ασθενείς. Αυτό υποστηρίζεται από όλους τους ενδιαφερόμενους. Για να διασφαλιστεί ότι οι θεραπείες αυτές θα προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς, απαιτείται ένα νέο μοντέλο που ενσωματώνει τις αποφάσεις έγκρισης και κάλυψης δαπανών. Χρειάζεται επειγόντως καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν (και δεν λειτουργούν) τα τρέχοντα συστήματα όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα, την ποιότητα κάλυψης και τις καθυστερήσεις. 

3. Αναπτύσσοντας εξατομικευμένα μοντέλα τιμολόγησης και αποζημίωσης για αντικαρκινικά φάρμακα. 

Ένα πλαίσιο συναίνεσης για εξειδικευμένες συμφωνίες πρόσβασης χρειάζεται για να προσδιοριστούν  παραδείγματα καλής πρακτικής και να συνεχιστεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της υποδομής δεδομένων για τις εν λόγω συμφωνίες.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους προτείνουν συνάντηση εργασίας για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για καινοτόμες προσεγγίσεις σε συνδυαστικές θεραπείες και τον χειρισμό της πρόσβασης των ασθενών με όρους τιμολόγησης και αποζημίωσης.

Η διαφοροποιημένη τιμολόγηση θεωρείται από πολλούς ως μια ρεαλιστική λύση στις ανισότητες στην πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη περίθαλψη κατά του καρκίνου. Συνεργαζόμενοι για να υποστηρίξουμε τα οφέλη της διαφοροποιημένης τιμολόγησης σε όλη την Ευρώπη στους ασθενείς - και να τονίσουμε τα εμπόδια που θα το σταματήσουν - οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα μοντέλο αποζημίωσης που αντιμετωπίζει τις ανισότητες.

*Ηk. Nathalie Moll είναι Γενική Διευθύντρια της EFPIA