Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Θετική Λίστα, με τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση.

Στο νέο θετικό κατάλογο (ΦΕΚ B 1267/26.06.2015) περιλαμβάνονται 35 νέα καινοτόμα φάρμακα και περίπου 200 νέα γενόσημα.

Η νέα λίστα μπορεί να τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της, εντούτοις χρειάζεται να την επεξεργαστεί η ΗΔΙΚΑ, να εξαχθούν οι τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων και έτσι, η νέα λίστα να συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, προκειμένου οι ασθενείς να μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού τους φορέα, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν οι ίδιοι το κόστος τους.