Φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας πραγματοποιεί η πρωτοβουλία φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στις 9 και 10 Νοεμβρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιερά Οδός 75).

Στόχος του φόρουμ είναι ο διάλογος, η πληροφόρηση, η διάδοση καλών πρακτικών, η προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης, η συμβολή στη δημιουργία εργαλείων για την άνθιση των κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή πρακτικών πληροφοριών για την ίδρυση, τη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη κοινωνικών και συνεργατικών επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015 θα επικεντρώθει σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας όπως:

•    Μορφές και ρόλος φορέων και δικτύων στήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων
•    Χρηματοδοτήσεις, καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και υποστηρικτικοί φορείς
•    Μετάβαση Μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων σε συνεταιριστικά μοντέλα με συμμετοχή εργαζομένων
•    Επέκταση κοινωνικού αντικτύπου κοινωνικών επιχειρήσεων (Scaling Impact)
•    Ο ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ένταξη και υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων

Στο Φόρουμ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι κοινωνικών - συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δικτύων και υποστηρικτικών φορέων και οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι της κεντρικής και τοπικής διοίκησης καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών και δικτύων του εξωτερικού, όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους και η είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες στο http://seforum.gr/