Μέσω ... ερμηνείας επιχειρεί ο ΕΟΠΥΥ να εξοικονομήσει χρήματα από φαρμακευτικές αγωγές που χρειάζονται οι ασφαλισμένοι του, στην προσπάθεια να "κρατήσει" τους προϋπολογισμούς ανά κλάδο, στα προβλεπόμενα...

Τώρα, το λόγο έχουν τα κέντρα αποκατάστασης και η περίθαλψη των ασφαλισμένων σε αυτά. Ομολογουμένως, η αδυναμία του συστήματος υγείας της χώρας στην αποκατάσταση, λίγο - πολύ είναι γνωστή από χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρότερα στα επείγοντα και τα χρόνια περιστατικά, με αποτέλεσμα να μετατίθεται στο μέλλον, η αντιμετώπιση των περιστατικών που χρειάζονται αποκατάσταση.

Στη λογική αυτή, έχουν αναπτυχθεί κέντρα αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας στον ιδιωτικό τομέα, με τα οποία έχει συμβληθεί ο Οργανισμός για την κάλυψη των ασφαλισμένων του.

Τα φάρμακα
Πρόσφατο ερώτημα λοιπόν στον οργανισμό, αφορούσε τη χορήγηση φαρμάκων και αν αυτή περιλαμβάνεται στο ημερήσιο νοσήλιο των 70 ευρώ της βραχείας νοσηλείας.

Η απάντηση του ΕΟΠΥΥ ανέφερε πως "όσον αφορά στα Κέντρα Αποκατάστασης - Αποθεραπείας ανοικτής νοσηλείας, στο ημερήσιο ειδικό νοσήλιο για τους εξωτερικούς ασθενείς, δεν γίνεται αναφορά για φαρμακευτική αγωγή και κατ΄ επέκταση συνάγεται ότι το ημερήσιο νοσήλιο των 70 ευρώ δεν καλύπτει βραχεία νοσηλεία για χορήγηση φαρμάκων.

Με βάση τα ανωτέρω, και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Οργανισμού, σας ενημερώνουμε ότι εφεξής, δεν θα γίνονται δεκτά τα αιτήματα των ιδιωτικών κέντρων αποκατάστασης αποθεραπείας προς τις Επιτροπές Φαρμάκων του Οργανισμού μας για έγκριση χορήγησης φαρμάκων σε εξωτερικούς ασθενείς στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας".

Προφανώς, εφόσον ο ασθενής έχει ανάγκη ανοικτής νοσηλείας, ο γιατρός του, χορηγώντας τη συνταγή της αποκατάστασης, έχει χορηγήσει και τη σχετική συνταγή με τη φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται. Και επιπλέον, με προϋπολογισμό 6 εκ. ευρώ κατ΄ έτος για το σύνολο της αποκατάστασης των ασφαλισμένων σε μονάδες ανοικτής νοσηλείας, είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες να "χωρέσει" στο προβλεπόμενο νοσήλιο  και η πιθανή αγορά φαρμάκων.

Σε ότι αφορά πάντως τις κλειστές μονάδες, όπου ο προϋπολογισμός τους φτάνει τα 51 εκ. ευρώ κατ΄ έτος, είναι σαφές ότι δεν περιλαμβάνεται η φαρμακευτική αγωγή, όπως επίσης δεν προβλέπεται κάν νοσηλεία μιας ημέρας, αλλά εβδομάδας, 15θημέρου, μηνός και τριμήνου.