Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των Εκτελεστών της Διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου, υπεγράφη την περασμένη Τρίτη 19 Μαρτίου, στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Την σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου η Υφυπουργός Οικονομικών κ. Αικ. Παπανάτσιου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης, εκ μέρους του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης ο αναπληρωτής Διοικητής κ. Ευάγγελος Τριγώνης και οι εκτελεστές της Διαθήκης Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου κ. Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος και κ. Ιωάννα Κωνσταντίνου.

Πρόκειται για σημαντικό έργο προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, όπου στεγάζεται η β΄ πτέρυγα του Παιδιατρικού Τμήματος και το Νευρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Μετά την κύρωση της σύμβασης από το Κοινοβούλιο, οι εκτελεστές της Διαθήκης αναλαμβάνουν, με βάση την βούληση της διαθέτιδας Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου, να προχωρήσουν στη μελέτη και εκτέλεση του έργου της πλήρους ανακαίνισης, αναδιαμόρφωσης και εξοπλισμού του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, όπου στεγάζεται η β΄ πτέρυγα της Παιδιατρικής Κλινικής και το Νευρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται ο σκοπός της Διαθήκης, αξιοποιείται το τίμημα ενός εκατομμυρίου ευρώ  από την πώληση για το σκοπό αυτό ακινήτου και σε διάστημα είκοσι μηνών αποδίδεται σε λειτουργία μια πλήρως σύγχρονη πτέρυγα, η Πτέρυγα Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες και τις υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης