Σε άρση της απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών σε 22 φάρμακα προχώρησε ο ΕΟΦ, καθώς οι υπηρεσίες του οργανισμού διαπίστωσαν ότι η αγορά έχει πλέον ομαλοποιηθεί και υπάρχει επάρκεια στα σκευάσματα αυτά.
 
Πρόκειται για φάρμακα που περιέχουν κυκλοσπορίνη (ανοσοκατασταλτικό), ηπαρίνες (αντιθρομβωτικά) και μεσαλαζίνη (περιορίζει τη φλεγμονή στο παχύ έντερο). 
Έτσι, λήγει η προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης στα φάρμακα:
 1. SANDIMMUN NEORAL SOFT.CAPS 50 MG/CAP ΒΤx 50(BLIST 10x5),
 2. CLEXANE INJ.SOL 2000ANTI-XA IU/0,2ML, 
 3. CLEXANE INJ.SOL 4000ANTI-XA IU/0,4ML, 
 4. CLEXANE INJ.SOL 6000anti-XA IU/0,6ml, 
 5. CLEXANE INJ.SOL 8000anti-XA IU/0,8ml, 
 6. FRAXIPARINE INJ.SO.PFS 2850ANTI-XA IU/0,3ML, 
 7. FRAXIPARINE INJ.SO.PFS 5700ANTI-XA IU/0,6ML, 
 8. FRAXIPARINE INJ.SO.PFS 9500ANTI-XA IU/1ML P, 
 9. INNOHEP INJ.SOL 10000anti-XaIU/0,5ML PF.SYR, 
 10. INNOHEP INJ.SOL 14000anti-XaIU/0,7ML PF.SYR, 
 11. INNOHEP INJ.SOL 18000anti-XaIU/0,9ML PF.SYR, 
 12. ARIXTRA INJ.SOL 2,5MG/0,5ML PF.SYR, 
 13. ASACOL SUPP 500 MG/SUPP, 
 14. ASACOL REC.SUS 4 G/SINGLE DOSE, 
 15. ASACOL GR.TAB 400 MG/TAB, 
 16. ASACOL GR.TAB 800 MG/TAB, 
 17. MEZAVANT GR.PR.P.TA 1200 MG/TAB, 
 18. PENTASA SACHET PR.GRAN 2 G/SACHET, 
 19. SALOFALK SUPP 1 G/SUPP, 
 20. SALOFALK REC. SUS 4 G/SINGLE DOSE, 
 21. SALOFALK GR. TAB 500 MG, 
 22. SALOFALK GRANU-STIX GR. PR. GRA 1000.
 
Παραμένει η απαγόρευση στις εξαγωγές 55 σκευασμάτων και σημειώνεται ότι απαγορεύεται η όποια αποθεματοποίησή τους.
 
Συγκεκριμένα η απαγόρευση συνεχίζει να υφίσταται για τα παρακάτω φάρμακα:
 
1. ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN x3ML (kwikPen, συσκευή χορήγησης από 1 έως 80 μονάδες) - πολυσυσκευασία 
2. ACTRAPID PENFILL 100 IU/ML INJ.SOL 100 IU/ML 5ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ3ML 
3. ALVESCO INH.SOL.P 160MCG/DOSE BTx1 Δοσιμετρική συσκευή εισπνοών (60 DOSES) 
4. APIDRA INJ.SOL 100 IU/ML BT x 3 PF PEN (SOLO STAR) x 3 ML 
5. BETMIGA PR.TAB 50MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (alu/alu) 
6. BRILIQUE F.C.TAB 90MG/TAB BTx56 σε BLISTER (PVC/PVDC/ALU) ημερολογιακή συσκευασία 
7. BYDUREON P.S.IPR.PP 2MG BTx4 προγεμισμένες συσκεύες τύπου πένας εφάπαξ δόσεων 
8. BYETTA INJ.SOL 10MCG/40μL(0,25MG/ML) BT x1 PF PEN x 2,4ML 
9. BYETTA INJ.SOL 5MCG/20μL (0,25MG/ML) BT x 1 PF PEN x1,2ML 
10. ELIQUIS F.C.TAB 5MG/TAB BTx60 δισκία σε σε BLISTER (PVC/PVDC/Alu) 
11. EXFORGE F.C.TAB (10+160)MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS (PVC/PVDC) 
12. EXFORGE HCT F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS PVC/PVDC 
13. EXFORGE HCT F.C.TAB (5+160+12,5)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS PVC/PVDC 
14. FORXIGA F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 δισκία σε ημερολογιακό BLISTER (alu/alu) 
15. GALVUS TAB 50 MG/TAB BT x 28 σε ΒLISTERS (PA/AL/PVC/AL) 
16. HUMALOG (KWIKPEN) INJ.SOL 100 IU/ML BTx 5 PF PEN x 3ML (3,5MG/ML) 
17. HUMALOG (MIX 25 KWIKPEN) INJ.SUSP 100 U/ML BTx 5 PF PEN x 3ML (3,5MG/ML) 
18. HUMALOG (MIX 50 KWIKPEN) INJ.SUSP 100 U/ML BTx 5 PF PEN x 3ML (3,5MG/ML) 
19. HUMALOG KWIKPEN INJ.SOL 200 U/ML BTx5 PF.PEN x3ML (6,9mg/ML) 
20. HUMALOG-CARTRIDGE INJ.SOL 100 U/ML BTX5 CARTR.X3ML 
21. HUMALOG-MIX 25 CARTRIDGE INJ.SUSP 100 U/ML CARTR.3ML BTx5ΦΥΣΙΓΓΙΑ/CARTR. HUMALOG MIX25 x 3 ML 
22. HUMALOG-MIX 50 CARTRIDGE INJ.SUSP 100 U/ML CARTR.3ML BTx 5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ/CARTR. HUMALOG MIX50 x 3ML 
23. HUMULIN M3 (30/70)CARTRIDGE INJ.SUSP 100 IU/ML BT x 5 CARTRIDGES x 3ML 
24. HUMULIN(NPH)CARTRIDGE INJ.SUSP 100IU/ML BTx5CARTRIDGx3ML 
25. INVOKANA F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 δισκία 
26. JANUMET F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BTx56 (4x14) σε BLISTERS [PVC/PE/PVDC/ALU] 
27. JANUVIA F.C.TAB 100MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS (PVC/PE/PVDC/ALU) 
28. KEPPRA F.C.TAB 500MG/TAB BTX30 
29. LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML BTx10 PF PEN (SOLO STAR) x 3 ML 
30. LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML CARTR.3ML BTX5CARTR.X3ML 
31. LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML VIAL 5ML 1ΥΑΛΙΝΟ VIAL X10ML 
32. LYRICA CAPS 100MG/CAP BTX21ΚΥΨΕΛΗ(PVC/AL) 
33. LYRICA CAPS 150MG/CAP BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/AL) 
34. LYRICA CAPS 75MG/CAP BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/AL) 
35. NOVORAPID FLEX PEN INJ.SOL 100 U/ML 5PF.SYR.X3ML 
36. NOVORAPID INJ.SOL 100U/ML 1VIALX10ML 
37. NOVORAPID PENFILL INJ.SOL 100U/ML 5 CARTRIDGESx3ML 
38. ONGLYZA F.C.TAB 2,5MG/TAB BTx28 (σε μη διάτρητο ημερολογιακού τύπου BLISTER ALU/ALU) 
39. ONGLYZA F.C.TAB 5MG/TAB BTx28 (σε μη διάτρητο ημερολογιακού τύπου BLISTER ALU/ALU) 
40. PROLIA INJ.SOL 60MG/ML 1 PF.SYR με αυτόματο μηχανισμό κάλυψης βελόνας σε BLISTER 
41. PROTAPHANE PENFILL-100IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑΧ3ML 
42. RISPERDAL CONSTA PD.S.IN.PR 50MG/VIAL BT x 1 VIAL +1 PF. SYR.SOLVENT 
43. SERETIDE DISKUS INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE BTx1 DISKUSx60 DOSES (σε BLISTERS) 
44. SERETIDE DISKUS INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE BTx1 DISKUSx60 DOSES (σε BLISTERS) 
45. SPIRIVA INHPD.CAP 18MC/CAP BTx30 (BLISTER 3x10) +1 ΣΥΣΚΕΥΗ HANDIHALER 
46. STARLIX F.C.TAB 120MG/TAB BTX84 
47. SYMBICORT TURBUHALER PD.INH.MD (160+4,5)MCG/DOSE BTx1 APPL. x 120 DOSES TURBUHALER 
48. TEGRETOL CO.R.F.C.T 400MG/TAB BTx30(BLIST3x10) 
49. TOUJEO IN.SO.PF.P 300 Units/ml BTx3 PF.PENS (Solostar) x1,5ml 
50. VICTOZA IN.SO.PF.P 6MG/ML BTx2 PF PENS 
51. VIPIDIA F.C.TAB 12,5mg/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/ αλουμίνιο blister) 
52. VIPIDIA F.C.TAB 25mg/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/ αλουμίνιο blister) 
53. XARELTO F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs (PP/alu) 
54. XARELTO F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) 
55. XARELTO F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu)