Άγνοια της αγοράς φαρμάκου αλλά και των δομών της φαίνεται πως έχει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας με τη μορφή που πήρε τελικά η απόφαση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων.

Αυτό τουλάχιστον επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ) τονίζοντας ότι με τον τρόπο που έχει διατυπωθεί η σχετική απόφαση, προσβάλλεται ο υγιής ανταγωνισμός, αλλά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Η πρόεδρος του ΠΣΦ κ. Ειρήνη Μαρκάκη και ο γενικός γραμματέας Θεοδ. Σκυλακάκης, σε επιστολή τους προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητη και παράνομη την εξαίρεση των συνεταιρισμών φαρμακοποιών από την απαγόρευση που εισάγεται στην χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε νομικά πρόσωπα.

Με την εξαίρεση αυτή, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αλυσίδας φαρμακείων μόνο στα μέλη των συνεταιρισμών, εξαιρώντας τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες από τη δυνατότητα αυτή, δίνοντας σαφές και ηθελημένο προβάδισμα στα μέλη της ΟΣΦΕ, σε βάρος των φαρμακαποθηκών αλλά και του συνόλου των φαρμακοποιών.

Με την επιστολή τους η κ. Μαρκάκη και ο κ. Σκυλακάκης, ζητούν την άρση της παραπάνω παράνομης κατάστασης, την παροχή όμοιας δυνατότητας, ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, και στα μέλη του Συλλόγου μας – ιδιωτικές φαρμακαποθήκες Ελλάδος. Διαφορετικά ζητούν την απόσυρση της εξαίρεσης που τίθεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε τρόπο ώστε τελικά να αποφευχθεί η δημιουργία καταστάσεως αθέμιτου ανταγωνισμού, και μάλιστα σε μια τόσο ευαίσθητη αγορά όσο αυτή του φαρμάκου.

"Είναι αδιανόητο να αποκλειόμαστε από την αγορά αυτή, όταν ταυτόχρονα επιτρέπεται ελεύθερα σε άλλους, άσχετους με το φάρμακο, να ιδρύουν και να λειτουργούν φαρμακεία ανά την Επικράτεια", επισημαίνουν και ζητούν άμεσο ορισμό συνάντησης για συζήτηση του θέματος και τις επιπτώσεις εφαρμογής της νέας απόφασης στον κλάδο.