Στο φθηνότερο γενόσημο στηρίζεται για μια ακόμη φορά η τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων της χώρας μας, σύμφωνα με την νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός επιφύλαξε για την αγορά φαρμάκου δύο αποφάσεις σε ένα ΦΕΚ, φέρνοντας τρικυμία σε όλη την αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι τη διανομή σε επίπεδο χρονδρεμπορίου (φαρμακαποθήκες - συνεταιρισμοί) και λιανικής (φαρμακεία).

Η πρώτη απόφαση, αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, που επιτρέπει τη δημιουργία αλυσίδων φαρμακείων στην χώρα.

Η δεύτερη, αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων, με τη δημοσίευση της οποίας γίνεται εφικτή η εφαρμογή της προηγούμενης υπουργικής απόφασης του υπηρεσιακού υπουργού Θάνου Δημόπουλου για τη λήξη της εκκρεμότητας με τα προαπαιτούμενα σε ότι αφορά την μείωση των τιμών των φαρμάκων. Με την απόφαση αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την γενική ανακοστολόγηση φαρμάκων που αναμένεται άμεσα, ενώ η επόμενη γενική ανακοστολόγηση θα γίνει με βάση το ν. 4336/15.

Η νέα απόφαση τιμολόγησης προβλέπει μείωση των τιμών των πρωτοτύπων που χάνουν την πατέντα τους στο 50% της αρχικής τιμής τους, με τη λήξη της περιόδου προστασίας δεδομένων, αλλά και με την κυκλοφορία του πρώτου γενοσήμου, συνδυαστικά.

Για τα φάρμακα αναφοράς (οff patent) που δεν έχουν γενόσημο με δηλωμένες πωλήσεις στον ΕΟΦ κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία έναρξης της ανατιμολόγησης από τον ΕΟΦ, ή υπάρχουν μόνο παρόμοια φάρμακα, ισχύει αποκλειστικά ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ένα γενόσημο δεν μπορεί να συσχετισθεί με προϊόν αναφοράς στην ελληνική αγορά ή την ΕΕ, τιμολογείται με βάση την τιμή του φθηνότερου γενοσήμου.

Εάν δεν μπορεί να συσχετιστεί με άλλο γενόσημο, τότε τιμολογείται με βάση την χαμηλότερη τιμή προϊόντος με την ίδια δραστική ουσία και παρεμφερή φαρμακοτεχνική μορφή.

Ο συνδυασμός των παραμέτρων κοστολόγησης πρωτοτύπων εκτός πατέντας και γενοσήμων, πριμοδοτεί και πάλι τα πρωτότυπα σκευάσματα, έναντι των γενοσήμων, τα οποία θα βρεθούν να τιμολογούνται με τη χαμηλότερη τιμή που κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Και αυτό, τη στιγμή που λόγω αντισυνταγματικότητας παλαιότερα, η φαρμακοβιομηχανία είχε πετύχει να εισάγει ως αποδεκτό τρόπο κοστολόγησης τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, αντί της φθηνότερης που είχε θεσμοθετηθεί.

Οι δύο αποφάσεις όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εδώ.