Στόχους συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο, βάζει από τώρα και στο εξής το υπουργείο Υγείας σε κάθε γιατρό - συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, ξεχωριστά, προκειμένου ως τον ερχόμενο μήνα, η συνταγογράφησή τους να έχει αυξηθεί σε ποσότητες, στο 40%.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει ότι εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, τότε τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000-5.000 ευρώ, ενώ οι διοικητικές κυρώσεις προβλέπουν ακόμη και διακοπή σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Οι στόχοι αυτοί εξατομικεύονται για κάθε γιατρό, μέσω της ΗΔΙΚΑ, η οποία αναλαμβάνει καθημερινή ενημέρωση για το ... σκορ του κάθε γιατρού στη συνταγογράφηση γενοσήμων και του στόχου που οφείλει να επιτύχει.

Μάλιστα ανάλογα με το είδος του φαρμάκου που συνταγογραφεί, οι στόχοι χορήγησης γενοσήμων, κυμαίνονται από 12-95% του όγκου της συνταγογράφησης του κάθε γιατρού.

Αντίστοιχα οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι κατά την εκτέλεση συνταγών να χορηγούν το φθηνότερο φάρμακο ίδιας δραστικής ουσίας, μορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας γενόσημο ή off patent, εφόσον το τελευταίο έχει λιανική τιμή ίση ή μικρότερη της λιανικής των ομοίων του.
Παράλληλα, μπαίνει και πλαφόν φαρμακευτικής δαπάνης σε κάθε γιατρό, δηλαδή όριο στο κόστος της συνταγογράφησης, βάσει περιφέρειας και εποχής (μήνα του έτους), όπως αυτά προέκυψαν από τα περσινά στατιστικά στοιχεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τους περιορισμούς του κόστους εξαιρούνται οι συνταγογραφήσεις σε:

 1. χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), 
 2. καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), 
 3. ασθενείς με από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), 
 4. μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, 
 5. καρκινοπαθείς, 
 6. πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση και πνευμονική υπέρταση,
 7. εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους, 
 8. φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του,
 9. φάρμακα για τα οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός καθώς και 
 10. φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Σε περίπτωση επανειλημμένης και αδικαιολόγητης απόκλισης από τους τα όρια που προβλέπονται, τότε: 
α) σε ποσοστό έως 20% αθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες (ή 6,7 % / μήνα) γίνεται έγγραφη σύσταση στον ιατρό για την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων. 
β) σε ποσοστό άνω του 20% αθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες, ο γιατρός καλείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ που διαπιστώνει την υπέρβαση να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του.

Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της απόκλισης, ο ΕΟΠΥΥ επιβάλει πρόστιμα ή και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία. 
Συγκεκριμένα επιβάλλεται: 

 • Πρόστιμο ύψους έως 1000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης από 20% έως 25% από το στόχο για τρεις συνεχόμενους μήνες. 
 • Πρόστιμο ύψους έως 3000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης από 25,01% έως 30% από το στόχο για τρεις συνεχόμενους μήνες. 
 • Πρόστιμο ύψους έως 5000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης πάνω από 30,01% από το στόχο για τρεις συνεχόμενους μήνες. 

Επιπρόσθετα, των ανωτέρω χρηματικών κυρώσεων εάν από τον έλεγχο της συνταγογράφησης του ιατρού και την περαιτέρω διερεύνηση προκύψουν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν: 

 • συνταγογράφηση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας όπως αυτές αναφέρονται στις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ περιλήψεις χαρακτηριστικών του προϊόντος,
 • παραβίαση κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης που εκδίδονται από τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ
 • προκλητή ζήτηση, δηλαδή η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί στις υπαρκτές ανάγκες υγείας,
 • κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, δηλαδή συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων συγκεκριμένου παραγωγού, συνταγογράφηση εν αγνοία των ασφαλισμένων, 
 • κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών, δηλαδή υπόδειξη στους ασφαλισμένους συγκεκριμένων φαρμακείων για την εκτέλεση των συνταγών, 
 • παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις: 
 • προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από 2-12 μήνες. 
 • οριστική καταγγελία της σύμβασης σε ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή αποκλεισμός κάθε συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς, ανάλογα με την βαρύτητα των παραβάσεων που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο της συνταγογράφησης των ιατρών. 

Επίσης, η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή με σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία. Τα πρόστιμα που καταλογίζονται εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Κατά της σχετικής απόφασης ο ιατρός μπορεί να ασκήσει, μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.