Πρώτη δύναμη στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αναδείχθηκε η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Οδοντιάτρων, κατά τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 28 Ιουνίου για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. 

Επί 192 εγγεγραμμένων, ψήφισαν 188 και καταμετρήθηκαν 188 έγκυρα ψηφοδέλτια.
Οι παρατάξεις που μετείχαν έφεραν τα παρακάτω αποτελέσματα:
•    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ(Δ.Α.Κ.Ο.), Ψήφοι 54, έδρες 4, ποσοστό 28,7%
•    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Ψήφοι 34, έδρες 3 ποσοστό 18%
•    ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, Ψήφοι 25, έδρες 2, ποσοστό 13,3%
•    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Π.Ε.Σ.), Ψήφοι 23, έδρες 2, ποσοστό 11,7%
•    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Π.Α.Ε.), Ψήφοι 14, έδρα 1, ποσοστό 7,5%
•    ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, Ψήφοι 11, έδρα 1, ποσοστό 5,9%
•    ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ, Ψήφοι 11, έδρα 1, ποσοστό 5,9%
•    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ» (ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ) Ψήφοι 10, έδρα 1, ποσοστό 5,3%
•    ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (Ο.Α.Π.), Ψήφοι 7, έδρα 0, ποσοστό 3,7%