Συνεχίζονται οι περικοπές του ΕΟΠΥΥ, όσο δεν εξομαλύνεται η εισροή πόρων στον Οργανισμό και αυτή τη φορά, σειρά έχουν οι μετακινήσεις ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία εκτός του τόπου κατοικίας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε ότι στο εξής θα καλύπτονται οι δαπάνες αεροπορικής μετάβασης των συνοδών των ασθενών, μόνο εφόσον οι ασθενείς είναι ανήλικοι, υπερήλικοι άνω των 65 ετών ή ανάπηροι σε ποσοστό πάνω από 80% με πιστοποίηση.

Τονίζεται μάλιστα ότι πρέπει να αφορά εξαιρετικούς λόγους, άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης της υγείας του ασθενή, και γι΄ αυτό εφιστάται η προσοχή και στους γιατρούς που εκδίδουν τις γνωματεύσεις αδυναμίας αντιμετώπισης του περιστατικού στον τόπο κατοικίας και αναγκαιότητας μετακίνησης αεροπορικώς, αλλά και στους ελεγκτές ιατρούς που εγκρίνουν την μετακίνηση ασθενών.

Αναλυτικά, η απόφαση που υπέγραψε ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Κοντός έχει ως εξής:

" Στο άρθρο 10 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζονται οι προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις των ασφαλισμένων και ειδικότερα: στις περιπτώσεις που υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης της υγείας τους (εκτός του τόπου κατοικίας τους) πλήρως δικαιολογημένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και έγκριση από το Δ/ντη της υγειονομικής μονάδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τον αναπληρωτή του, δικαιολογείται η μετακίνηση με αεροπλάνο. Επειδή η Υπηρεσία μας δεχόταν πληθώρα αιτημάτων για μετακίνηση αεροπορικώς με συνοδό, έθεσε το θέμα στο Δ.Σ. του Οργανισμού.

Το Δ.Σ. του Οργανισμού με την αρ. 734/245/7-10-2015 Απόφασή του ενέκρινε την απόδοση δαπάνης μετακίνησης αεροπορικώς των συνοδών των ασθενών οι οποίοι είναι ανήλικοι, υπερήλικοι (άνω των 65 ετών), καθώς και των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, πιστοποιούμενη από ΚΕΠΑ ή άλλη αρμόδια υγειονομική επιτροπή, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου. Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα αποδίδουν τις σχετικές δαπάνες μετακίνησης με αεροπλάνο των συνοδών των ασθενών των ανωτέρω περιπτώσεων, εφ’ όσον ισχύουν τα προβλεπόμενα της παρ. Ηβ του άρθρου 10.

Τέλος εφιστούμε την προσοχή τόσο στους ιατρούς που εκδίδουν γνωματεύσεις περί αδυναμίας αντιμετώπισης του περιστατικού στον τόπο κατοικίας του ασθενούς και αναγκαιότητας μετακίνησης αεροπορικώς, όσο και στους ελεγκτές ιατρούς που εγκρίνουν την μετακίνηση ασθενών, να εξετάζουν τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης (εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης)".