Διασφάλιση της συνηθισμένης ροής φαρμάκων προς τα νοσοκομεία και φαρμακεία, ζήτησε ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής σε επικοινωνία του με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους του χώρου του φαρμάκου.

Ο υπουργός, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του, καθιέρωσε συνεχείς επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς και κατέστησε σαφές ότι  πρωταρχικός στόχος είναι όλοι οι πολίτες, σε κάθε σημείο της χώρας, να έχουν επαρκή πρόσβαση στο φάρμακο και κατ’ επέκταση στο αγαθό της Υγείας. Παράλληλα ζήτησε από τη φαρμακοβιομηχανία να τηρηθεί η νόμιμη υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων τουλάχιστον 90 ημερών, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο κ. Κουρουμπλής ανακοίνωσε πως οι εκπρόσωποι του χώρου (φαρμακοβιομηχανία, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) τον διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχιστεί ο πλήρης και απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς με τις συνήθεις ποσότητες φαρμάκου.

Σε ότι αφορά τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ, σε συνέχεια οδηγίας του Υπουργού,  σήμερα, Δευτέρα 29/6/2015 στις 4μ.μ. πιστώθηκε ποσό ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της οφειλής για τις συνταγές του μηνός Μαρτίου. 
Επιπλέον, ποσό ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σε δαπάνες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, βρίσκονται στις τράπεζες και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε επίσης, ότι εντός του Ιουλίου, όπως είχε προγραμματιστεί,  θα υλοποιηθεί και η καταβολή ποσού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για πληρωμή των φαρμακευτικών εταιρειών.