Δωρεάν υπηρεσίες υγείας από τα νοσοκομεία και απρόσκοπτη τροφοδοσία τους με υλικά και τρόφιμα, αλλά και εξασφάλιση της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, ζητά η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών  - Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), από το υπουργείο Υγείας, τις υγειονομικές περιφέρειες και τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα, η ΕΙΝΑΠ καλεί "τους αρμόδιους του υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των διοικήσεων των νοσοκομείων:

- Να καταργήσουν κάθε είδους  πληρωμή από ασθενείς, ανασφάλιστους και ασφαλισμένους, για οποιαδήποτε παροχή, οποιαδήποτε θεραπευτική πράξη, οποιαδήποτε παρακλινική εξέταση στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Η πάγιά μας αυτή θέση για αυτονόητους λόγους, γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη και επιτακτική.
- Να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων και την τροφοδοσία τους με υλικά, φάρμακα, τρόφιμα κλπ.
- Να εξασφαλίσουν πλήρως τη μισθοδοσία και την πληρωμή εφημεριών και υπερωριών σε όλο το υγειονομικό προσωπικό".

Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει πως οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν δώσει μεγάλες μάχες, για να διαφυλάξουν το δικαίωμα του ελληνικού λαού στη δημόσια, δωρεάν, σύγχρονη, ισότιμη, καθολική περίθαλψη.