Δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Δερματολογίας (WCD) στο Βανκούβερ του Καναδά έδειξαν ότι η ομαλιζουμάμπη βοηθάει τους ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Η ΧΑΚ είναι μία σοβαρή δερματική πάθηση, που προκαλεί δυσφορία, με συμπτώματα που περιλαμβάνουν επίμονο κνησμό, οίδημα και εξάνθημα (κόκκινες κηλίδες / πομφοί), εμφανίζεται αυθόρμητα στο δέρμα και επανεμφανίζεται για τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Σε βασικές μελέτες Φάσης III (ASTERIA I, ASTERIA II και GLACIAL) διαπιστώθηκε ότι η ομαλιζουμάμπη ήταν σε υψηλό βαθμό αποτελεσματική στη μείωση ή στην εξάλειψη των συμπτωμάτων της ΧΑΚ σε ασθενείς, στους οποίους είχαν αποτύχει προηγούμενες θεραπείες.

Σε νέες post-hoc αναλύσεις, που παρουσιάστηκαν στο WCD, οι ασθενείς που έλαβαν ομαλιζουμάμπη για 12 εβδομάδες εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής κατά 78%. Σύμφωνα με μετρήσεις με βάση τον Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI) και έως και 69% με τη χρήση του Ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής στη χρόνια κνίδωση

Ο Vasant Narasimhan, Global Head of Development, Novartis Pharmaceuticals είπε: “Η Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση είναι μια δερματική διαταραχή, ελάχιστα κατανοητή, η οποία επηρεάζει δυσμενώς τις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η ομαλιζουμάμπη, εκτός από τη βελτίωση των συμπτωμάτων της ΧΑΚ, βελτιώνει αποτελεσματικά και την ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από αυτήν την απρόβλεπτη και επώδυνη νόσο.”

Η ΧΑΚ, αν δεν αντιμετωπιστεί, έχει σταθερά αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Αυτό μετρήθηκε με βάση τη Βαθμολογία Ενεργότητας της Κνίδωσης σε διάστημα 7 ημερών (UAS7). Παρομοίως, στο πλαίσιο της μελέτης SOLVE-BOI διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με ΧΑΚ, σε σύγκριση με άτομα που δεν πάσχουν από τη νόσο, έχουν υψηλότερα ποσοστά παραπόνων για άγχος, κατάθλιψη, δυσκολία στον ύπνο και μειωμένη σωματική και νοητική κατάσταση. Επίσης έχουν 2-3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να επισκεφτούν έναν πάροχο φροντίδας υγείας, να χρειαστούν επείγουσα ιατρική φροντίδα ή να νοσηλευτούν και διπλάσια πιθανότητα να πάρουν άδεια από τη δουλειά ή να εμφανίσουν διαταραχή συνολικά της ικανότητας για εργασία.