Προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, έστειλε με επιστολή του στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές, είναι απαραίτητη:
1.    Η αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
2.    Η αξιοποίηση των διαγνωστικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
3.    Η κατάργηση του clawback και του rebate.
4.    Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, με την ίδια επιστολή, ο ΙΣΑ καταθέτει προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού του ΕΟΠΥΥ σε σημεία που το ιατρικό σώμα θεωρεί αναγκαία:
Ειδικότερα κρίνεται αναγκαία: 
Α) Η υποχρέωση εκτέλεσης παραπεμπτικών εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος  είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτική δομή.
Β) Τα  παραπεμπτικά για εξετάσεις και πράξεις που συνταγογραφούνται και είναι εντός διαγνωστικών πρωτοκόλλων να πληρώνονται χωρίς Clawback και Rebate.
Γ) Οι κλινικές θα πρέπει να αμείβονται για το σύνολο των ιατρικών πράξεων από τον Κωδικό για την Δευτεροβάθμια. 
Δ) Η διαπραγμάτευση για τις αμοιβές θα πρέπει να γίνεται μέσω του Ιατρικών  Συλλόγων  και να ισχύει για όλους αδιακρίτως τους συμβεβλημένους, προς αποφυγή ολιγοπωλίων. 
Ε)  Στο άρθρο 6 να προστεθεί ότι οι συμβάσεις με τα διαγνωστικά εργαστήρια με σκοπό την παροχή προληπτικού ελέγχου θα πρέπει να γίνεται μέσω των Ιατρικών Συλλόγων. 
ΣΤ) Οι θεραπευτικές πράξεις να εξαιρεθούν του rebate αυτοπαραπομπής 40%.
Ζ) Είναι ανεπίτρεπτη η υποκοστολόγηση των εξετάσεων και πράξεων. Η ανακοστολόγηση θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω προτάσεων των επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων. Βάση θα πρέπει να αποτελεί το κόστος ορθολογικά οργανωμένου φορέα. 
Επίσης, ο ΙΣΑ ζητά:
-  Να εφαρμοστεί πλήρως το ΦΕΚ Β’ 35/18-1-2015 για τα αριθμητικά όρια.
-  Ο έλεγχος για την ποιότητα των εργαστηρίων να γίνεται από τις επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να μην υπόκεινται οι φορείς σε περαιτέρω έξοδα για πιστοποίηση ISO.