Νέες θεραπείες, διαγνωστικές εξετάσεις και χιλιάδες νέες εφαρμογές οδηγούν σε αλλαγές της θεραπευτικής προσέγγισης και της ιατρικής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Όμως την ώρα που συντελείται αυτή η κοσμογονία, η Ελλάδα υστερεί σε μηχανισμούς αξιολόγησης της τεχνολογίας, μένοντας πίσω σε μία ζωτική εξέλιξη για το σύστημα Υγείας.

Το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς σε ημερίδα με θέμα “HTA Conference: Προκλήσεις, Προσδοκώμενα Οφέλη και Προτάσεις Εφαρμογής”, που πραγματοποιείται αύριο στο Athenaeum Intercontinental.

Στόχος της ημερίδας είναι να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου το θέμα της εφαρμογής ενός συστήματος HTA. Οι διακεκριμένοι ομιλητές θα διερευνήσουν τις προκλήσεις που εγείρονται, καθώς και τα προσδοκώμενα οφέλη που δύναται να προκύψουν από την ορθή εφαρμογή του στη χώρα μας, τόσο για το ίδιο το σύστημα Υγείας, όσο και για τους άμεσους αποδέκτες των υπηρεσιών του, τους ασθενείς.

Τα τελευταία χρόνια, το Health Technology Assessment (HTA) προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον των policy makers, των αρμόδιων φορέων και γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων stakeholders Υγείας.

Θεωρείται μία διαδικασία η οποία μπορεί να ανοίξει δρόμους στη χάραξη πολιτικών Υγείας, αξιοποιώντας πληροφορίες για ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας Υγείας.

Σε μια περίοδο που το θεσμικό πλαίσιο τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων βρίσκεται σε κρίση, η ορθή εφαρμογή του HTA μπορεί να συντελέσει καθοριστικά στη διευκόλυνση των διαδικασιών αυτών, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους για το σύστημα Υγείας. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μεταφορά γνώσης μεταξύ κρατών στο κομμάτι αυτό, καθώς τα best practices θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα για την καλύτερη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός λειτουργικού μοντέλου HTA, συντελώντας στην αποφυγή εμποδίων και λαθών στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός τέτοιου συστήματος.

Τα θέματα της ημερίδας είναι τα εξής: HTA: Προσδοκίες και Δυνατότητες. Προκλήσεις και Προτάσεις διαμόρφωσης. Προσδοκώμενα Οφέλη. Διεθνής Εμπειρία. Ελλάδα: Πρόταση Εφαρμογής. Η πλευρά των ασθενών.