Τα αντιπηκτικά σκευάσματα, είναι γνωστό ότι προστατεύουν από τις θρομβώσεις από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της έρευνας και της Ιατρικής, διάφορες κατηγορίες αντιπηκτικών χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία στο μεγαλύτερο μέρος των ασθενών, που τα είχαν ανάγκη.

Δυστυχώς, όμως, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών παρέμενε χωρίς θεραπεία αφού, είτε δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα αγωγή, λόγω του τρόπου χορήγησης, είτε δεν μπορούσε να λάβουν θεραπεία, λόγω των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα. Το κενό αυτό κάλυψαν τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά, τα οποία είναι διαθέσιμα από το 2007 τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, ένα είναι το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί για την αποτελεσματική προστασία του ασθενούς. Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία και σε ποια δόση και σχήμα, ώστε να προληφθεί, μεν, ο σχηματισμός του θρόμβου, αλλά να μην κινδυνεύει ο ασθενής από αιμορραγία. Για τα νεότερα αντιπηκτικά το ερώτημα αυτό απαντάται μέσα από τις κλινικές μελέτες, που διεξάγουν οι εταιρείες για τη συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία κατατίθενται  στις αρμόδιες αρχές για την έγκριση των φαρμάκων.

Οι γιατροί, όμως, εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αποδείξεις της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων από την καθημερινή πρακτική, και όχι μόνο από το άκρως ελεγχόμενο περιβάλλον των κλινικών μελετών.

«Είναι σημαντικό για φάρμακα που άλλαξαν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη θρομβοεμβολή, όπως η ριβαροξαμπάνη, να έχουμε δεδομένα ασφαλείας και αποτελεσματικότητας όχι μόνο από τον “αποστειρωμένο” κόσμο των κλινικών μελετών, όπου οι ασθενείς βρίσκονται υπό ιδανικές συνθήκες παρακολούθησης, αλλά και από δεδομένα πολύπλοκων ασθενών της καθημερινότητας, με πολλαπλές και σύμπλοκες παθήσεις και φάρμακα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η μελέτη XANTUS μας έδειξε πως η ριβαροξαμπάνη αποτελεί επάξια μία εξαιρετική επιλογή πρόληψης της θρόμβωσης σε ένα μεγάλο εύρος ασθενών με κολπική μαρμαρυγή. Σύντομα αναμένονται και αποτελέσματα από άλλες μελέτες με στοιχεία από καθημερινούς ασθενείς με φλεβική θρομβοεμβολή και πνευμονική εμβολή, που θα συμπληρώσουν ακόμη περισσότερο τις γνώσεις μας για την αποτελεσματικότητα και για την ασφάλεια της ριβαροξαμπάνης σε όλο το φάσμα της θρόμβωσης» εξήγησε ο Δρ Δημήτρης Ρίχτερ καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής του θεραπευτηρίου «Ευρωκλινική Αθηνών», Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική αγωγή (Ι.Μ.Ε.Θ.Α.). και Πρόεδρος της Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, σε σχετικη δημοσιογραφική εκδήλωση.

Το πρόγραμμα μελετών της ριβαροξαμπάνης θα συμπεριλάβει περισσότερες από 275.000 ασθενείς, από όπου το 50% περίπου συμμετέχει σε μελέτες καθημερινής κλινικής πρακτικής. Η ριβαροξαμπάνη κυκλοφορεί και στη χώρα μας από την Bayer Ελλάς και αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία σε όλες τις εμπορικά διαθέσιμες μορφές και για όλες τις αντίστοιχες ενδείξεις.