Αύξηση πωλήσεων κατά 9,2% και κερδών κατά 8,3% παρουσίασε η γαλλική φαρμακευτική Sanofi, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους, φτάνοντας τα 9,5 δισ. ευρώ και τα 2 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Περισσότερο ενισχυμένα ήταν τα αποτελέσματα του εννεαμήνου κατά το οποίο οι πωλήσεις της εταιρίας έφτασαν τα 27,7 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 12,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα κέρδη έφθασαν τα 5,66 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 12,8% έναντι του 9μήνου του 2014.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sanofi, Olivier Brandicourt, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, δήλωσε: "Ο Όμιλος παρουσίασε γενικευμένη αύξηση κερδών κατά το τρίτο τρίμηνο λόγω της ισχυρής απόδοσης της Genzyme, του τομέα των Εμβολίων και των Αναδυόμενων Αγορών. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τις σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση του μέλλοντος της Sanofi. Με τη συνεχή παρουσίαση νέων προϊόντων, όπως η τεριφλουνομίδη, το NexGard, η αλεμτουζουμάμπη και η ινσουλίνη glargine U300 και την πρόσφατη κυκλοφορία του alirocumab, πετυχαίνουμε σημαντικά βήματα προς την αποστολή μας να προσφέρουμε καινοτόμα φάρμακα στους ασθενείς. Παρά τις αντιξοότητες στον τομέα του διαβήτη, είμαστε σίγουροι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Sanofi".

Αύξηση πωλήσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου:
•    Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά3,4% (+9,2% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία), ανερχόμενες σε €9.591 εκατ.
•    Οι πωλήσεις του τομέα Διαβήτη μειώθηκαν κατά 6,6%, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων πωλήσεων της ινσουλίνης glargine U100 στις ΗΠΑ
•    Οι πωλήσεις της Genzyme (που αυξήθηκαν κατά 32,7%) εμφάνισαν ισχυρή δυναμική οφειλόμενη στα προϊόντα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
•    Οι πωλήσεις του τομέα των Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 5,5% κυρίως λόγω των Αναδυόμενων Αγορών.
•    Ο κτηνιατρικός τομέας σημείωσε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο (κατέγραψε αύξηση κατά 9,3%) χάρη στην απόδοση του NexGard
•    Οι πωλήσεις στις Αναδυόμενες Αγορές αυξήθηκαν κατά 11,4%

Χρηματοοικονομικά
•    Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα € 3.816 εκατ.,αυξημένα κατά7,5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος
•    Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων κατέγραψαν αύξηση κατά 5,0% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (+8,3% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία) στα € 2.096 εκατ.
•    Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 6,1% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER), ανήλθαν σε €1,61 και αυξήθηκαν κατά 9,5% σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα στοιχεία
•    Επακόλουθο γεγονός - Ο οικονομικός αντίκτυπος της εκκούσιας ανάκλησης του epinephrine injection, UCP και του epinephrine Autoinjector στις ΗΠΑ και τον Καναδά είναι υπό αξιολόγηση και θα λογιστικοποιηθεί το 4o τρίμηνο του 2015. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, πρόκειται για έναν αρνητικό αντίκτυπο ύψους περίπου € 100εκ στα Καθαρά Έσοδατων δραστηριοτήτων.

Καινοτόμα προϊόντα
•    Το alirocumab κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ τον Ιούλιο ενώ αναμένεται η κυκλοφορία του στην ΕΕ 
•    Η αίτηση για τη λιξισενατίδη έγινε αποδεκτή από τον FDA 
•    Ο έτοιμος συνδυασμός ινσουλίνης glargine U100 και λιξισενατίδης για τον διαβήτη Τύπου 2 πέτυχε τον πρωταρχικό του στόχο στη μελέτη Φάσης 3 LixiLan

Διαβήτης την περίοδο 2015-2018
Δεδομένων των πρόσφατων τάσεων της αγοράς, η Sanofi προβλέπει ότι οι πωλήσεις στον τομέα του διαβήτη παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018 θα μειωθούν ετησίως κατά μέσο όρο σε ποσοστό από 4% έως 8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος. Η Sanofi θα μετριάσει τις επιπτώσεις αυτής των αναθεωρημένων πωλήσεων στα λειτουργικά έσοδα δραστηριοτήτων μέχρι το 2018.

Οικονομικές προβλέψεις για το 2015 
Η Sanofi αναμένει ότι τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 2015 αναμένονται σταθερά έως ελαφρώς αυξημένα σε σύγκριση με το 2014 σε σταθερές μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων
Επιπλέον, η θετική επίδραση του συναλλάγματος στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή του 2015 υπολογίζεται να είναι μεταξύ 6% και 8%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα παραμείνουν σταθερές στο τέταρτο τρίμηνο με βάση τις μέσες τιμές του Σεπτεμβρίου του 2015