Ασημένιο μετάλλιο στα Facilities Management Awards 2015 πήρε η εταιρία Alter Ego SA, η οποία έχει αναλάβει το συντονισμό και τη διεκπεραίωση του έργου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών της Ευρωκλινικής. 

Η βράβευση που έγινε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στον πολυχώρο Cine Κεραμεικός, διοργανώθηκε από το Plant Management της Boussias Communications και αφορούσε στην παροχή της ολοκληρωμένης υπηρεσίας ανακύκλωσης εντός των χώρων της Κλινικής.

Τα Facilities Management Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Στην Τελετή Απονομής παρευρέθηκαν περισσότερα από 230 υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών και φορέων του κλάδου Facilities Management στη χώρα μας.

Η Ευρωκλινική Αθηνών κατέχει τα απαιτούμενα συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας και λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες τηρούνται καθημερινά, εφαρμόζοντας τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.Η χωριστή διαλογή των υλικών (χαρτί γραφείου, καθαρές συσκευασίες και περιτυλίγματα υγειονομικού υλικού, πλαστικό, αλουμίνιο) από το κοινό ρεύμα αποβλήτων αλλά και από τα αμιγώς νοσοκομειακά απόβλητα συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ένα επιτυχημένο ανταποδοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης αποτελεί το μέσο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση των εσόδων μέσα από την πώληση των υλικών. 

Τα αποτελέσματα του έργου ανακύκλωσης που εφαρμόζονται στην Ευρωκλινική Αθηνών από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι και σήμερα είναι:
-    Μέσος όρος μηνιαίας παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών 3,7 τν. 
-    Η παραγωγή των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων μειώθηκε κατά ένα τόνο την εβδομάδα. 
-    Τα δρομολόγια συλλογής των στέρεων μη επικινδύνων αποβλήτων μειώθηκαν από τρεις φορές την εβδομάδα σε μια φορά. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής Αντώνης Βουκλαρής δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που η Ευρωκλινική Αθηνών μέσω της ανακύκλωσης συνεισφέρει σημαντικά στο κοινωνικό σύνολο, προστατεύοντας το περιβάλλον και διασφαλίζοντας το για τις επόμενες γενεές και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση την εφαρμογή του προγράμματος».