Πιστώσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ αποδέσμευσε από την τακτική επιχορήγηση των νοσοκομείων ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός με απόφασή του, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών όλων των νοσοκομείων της χώρας.

Η κατανομή των πιστώσεων ανά υγειονομική περιφέρεια είναι η εξής: 

1η ΥΠΕ: 91.157.000

2η ΥΠΕ: 34.104.000

3η ΥΠΕ: 17.414.000

4η ΥΠΕ: 32.023.000

5η ΥΠΕ: 18.659.000

6η ΥΠΕ: 37.812.000

7η ΥΠΕ: 18.831.000

Παράλληλα, ο κ. Ξανθός ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 60 εκατ. ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ.

Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας επισημαίνεται πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η ομαλοποίηση των πληρωμών προς τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.