Ο πιο σύγχρονος ψηφιακός αγγειογράφος της χώρας (σύστημα αγγειογραφίας δυο επιπέδων άμεσης ψηφιακής λήψης με δυνατότητες ενδοαυλικών και ανοιχτών πράξεων) εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ).

Ταυτόχρονα, έχει τεθεί σε λειτουργία και το πρώτο στην Ελλάδα Υβριδικό Χειρουργείο με σύστημα αγγειογραφίας δυο ταχυτήτων για την διενέργεια ανοικτών επεμβάσεων νευροχειρουργικής και αγγειοχειρουργικής με το νέο σύστημα.

Πρόκειται για τεχνολογίες αιχμής με στόχο την ακριβέστερη απεικόνιση σε συνδυασμό με νέες τεχνικές σημαντικής μείωσης της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ασθενής που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Ο προϋπολογισμός του νέου ψηφιακού αγγειογράφου που υλοποιήθηκε μέσω ΕΣΠΑ ήταν 1,23 εκ. ευρώ, ενώ μετά από αίτηση της Διοίκησης, το νοσοκομείο πήρε άλλα 270.000 ευρώ για την προμήθεια συμπληρωματικών συστημάτων.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου κ. Δημήτρης Λαζόπουλος με αφορμή την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού δήλωσε: «Έχουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό που αφορά τα απεικονιστικά, ακτινολογικά εργαστήρια, ενώ στόχος μας είναι με αυτή την σημαντική αναβάθμιση και σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση του εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού μας, το νοσοκομείο να γίνει Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για την αντιμετώπιση αγγειακών και νευρολογικών παθήσεων, αλλά και Κέντρο Αναφοράς των όμορων χωρών Βουλγαρίας και Τουρκίας. Ο νέος ψηφιακός αγγειογράφος θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των φοιτητών και των ιατρών που θα στελεχώσουν άλλα νοσοκομεία της χώρας καθώς και στην προώθηση της ιατρικής έρευνας».

Το πλήρες πρόγραμμα του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για εξοπλισμό μέσω ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 4,5 εκ. ευρώ, σε προηγούμενο ρεπορτάζ του Healthmag, εδώ.