Νέα πρόσωπα καλούνται να αξιολογήσουν τους διοικητές των νοσοκομείων, μετά την αναμόρφωση της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών που αποφάσισε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός.

Επικεφαλής της νέας Επιτροπής τοποθετήθηκε ο γενικός γραμματέας Υγείας κ. Πέτρος Γιαννουλάτος, ενώ νέα πρόσωπα στην Επιτροπή αποτελούν ο καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Ανοικτού Πανεπιστημίου κ. Δημήτρης Νιάκας και εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, ο οικονομολόγος - Σύμβουλος Διοίκησης της Μαρινόπουλος ΑΕ κ. Νικόλαος Μπερετάνος.

Στη θέση τους παρέμειναν ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ κ. Παν. Σκανδαλάκης και ο Σύμβουλος του ΑΣΕΠ κ. Γ. Καπερώνης.

Έργο της Επιτροπής είναι: 
i. H αξιολόγηση των νυν Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών σε συνέχεια των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών. 
ii. Η σύνταξη καταλόγου αξιολόγησης των υποψηφίων, κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας για εκδήλωση ενδιαφέροντος, και η εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.

Η αναμόρφωση της επιτροπής δέχθηκε θετικούς χαρακτηρισμούς από το σώμα των Μάνατζερ Υγείας, το οποίο έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντικειμενική αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων.