Παρά την αναμενόμενη αστάθεια που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες στην αγορά φαρμάκων, λόγω των πολιτικών εξελίξεων, η Genepharm Α.Ε. ενημερώνει πως συνεχίζει να προμηθεύει κανονικά με τα φάρμακά της, τις φαρμακαποθήκες όλης της χώρας.

Η GENEPHARM είναι μια από τις πλέον ιστορικές Ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, με επιτυχημένη επιχειρηματική και επιστημονική πορεία σχεδόν πέντε δεκαετιών.

Διαθέτει ιδιαίτερα προηγμένες, ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Παλλήνη Αττικής και ακολουθεί τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Τα γενόσημα φάρμακά της καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των θεραπευτικών περιοχών και εξάγονται διεθνώς.