Μόλις για 20-30 ημέρες διαρκούν τα αποθέματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων στις εταιρίες που προμηθεύουν τα νοσοκομεία, ενώ ελλείψεις έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στα νοσοκομεία, σε ότι αφορά εξειδικευμένα υλικά.

Επιπλέον, οι εταιρίες ήδη έχουν μειώσει τις παραδόσεις τους, καθώς οι οίκοι του εξωτερικού με τον έλεγχο κεφαλαίων εμφανίζονται επιφυλακτικοί στις παραδόσεις τους.

Για τα προβλήματα εφοδιασμού των νοσοκομείων με τα απαραίτητα υλικά, προειδοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) σημειώνοντας ότι την κρίσιμη αυτή περίοδο για την οικονομία και την χώρα, τα μέλη του πασχίζουν να συνεχίσουν την απρόσκοπτη προμήθεια των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα υλικά.

Υπογράμμισε όμως, ότι "επειδή το τοπίο που διαγράφει η έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με εισαγωγές Ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι ακόμη στην φάση της υλοποίησης και δεν έχει ακόμη λειτουργήσει από τις Τράπεζες, ενημερώνουμε ότι τα αποθέματα των εταιρειών-μελών του ΣΕΙΒ, επαρκούν για 20-30 ημέρες, πλην ορισμένων εξειδικευμένων υλικών όπου πιθανόν να έχουν ήδη εμφανιστεί ελλείψεις στα Νοσοκομεία".

Και πρόσθεσε, ότι "οι Οίκοι του εξωτερικού έχουν αυξημένη ανησυχία για τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και είναι επιφυλακτικοί στην εκτέλεση των παραγγελιών προς τους αντιπροσώπους τους. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν μειώσει τις παραδόσεις υλικών, εντούτοις διασφαλίζουν προς το παρόν τον εφοδιασμό της αγοράς με τα απαραίτητα υλικά".

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΕΙΒ ζητά με επιστολή του από τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή παρέμβασή του στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις εισαγωγή αλλά και αποπληρωμή  των ήδη υφισταμένων προς τους προμηθευτές μας του εξωτερικού οφειλών, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη παροχή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, τόσο απαραιτήτων για την διασφάλιση  της Δημόσιας Υγείας.

Στην επιστολή προς την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, ο ΣΕΙΒ επισημαίνει τις ανυπέρβλητες δυσχέρειες στην εισαγωγή και διακίνηση των ιατρικών υλικών για την προμήθεια των Νοσοκομείων και την πληρωμή ή προπληρωμή των οίκων του εξωτερικού. Τονίζει τις καταστροφικές συνέπειες από την αδυναμία τροφοδοσίας των Νοσοκομείων με τα αναγκαία υλικά και παρακαλεί για την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των συναλλαγών της εισαγωγής-πληρωμής των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία εξ ορισμού είναι απαραίτητα για την διαφύλαξη του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας Υγείας.