Η κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των φαρμακείων, στόχο έχει να εντοπίσει νομοθετικά προβλήματα και δυσλειτουργίες, αλλά και να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν ανακύψει μετά την ψήφιση του ν.4336 και άλλων μνημονιακών νόμων.

Αυτό επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κωδικοποίηση, όπως αναφέραμε σε χθεσινό δημοσίευμα του Healthmag.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας αναφέρει τα εξής:

"Μετά από συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την κωδικοποίηση με στόχο την έκδοση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των φαρμακείων της χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι να μελετήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, να εντοπίσει ενδεχόμενα νομοθετικά προβλήματα και πρακτικές δυσλειτουργίες και τέλος να διατυπώσει τεκμηριωμένη πρόταση αναφορικά με την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα επιλύονται ζητήματα λειτουργίας των φαρμακείων της χώρας, τα οποία έχουν ανακύψει από την ψήφιση του Νόμου 4336 καθώς και άλλων προγενέστερων νόμων.

Την Ομάδα Εργασίας συγκροτούν ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Υπουργού Υγείας καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων οι οποίοι ορίστηκαν από τους ίδιους τους φορείς Εθνικός Οργανισμός  Φαρμάκων (ΕΟΦ), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), Φαρμακευτικός  Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) και  Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)".