Μια απόφαση του ΟΠΑΔ και η διαδικασία των τραπεζικών stress tests φέρνουν ένα ακόμη βαρύ πονοκέφαλο στους παρόχους υπηρεσιών υγείας και ειδικά τον κλάδο των κλινικών οι οποίες έχουν χρέη προς τις τράπεζες. Σύμφωνα με τις συστάσεις των θεσμών σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όλες οι χορηγήσεις προς τους ιδιώτες «περνάνε από κόσκινο» και μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι συμβάσεις παροχής ρευστότητα προς τις κλινικές. Αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών αποτελεί η ενημέρωση των κλινικών από το τραπεζικό σύστημα ότι θα πρέπει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου να επαναπροσδιοριστούν εγγυήσεις της τάξης των 100 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί για να λάβουν οι κλινικές κεφάλαια και αφορούν σε τιμολόγια που δεν έχουν εξοφληθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία και δη τον ΟΠΑΔ.

Ειδικότερα, πριν από μερικές μέρες, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα , η Διευθύνουσα Σύμβουλος της θυγατρικής «Πειραιώς Factoring» ενημέρωσε τις κλινικές ότι όσες από αυτές έχουν εκχωρημένα ανεξόφλητα τιμολόγια του ΟΠΑΔ της περιόδου 2010-2011 θα πρέπει, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του τραπεζικού συστήματος, εντός 15 ημερών να προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την περιουσιακή τους κατάσταση ώστε να χαρακτηριστούν «συνεργάσιμοι πελάτες». Εάν τα στοιχεία δεν προσκομιστούν, τότε θα χαρακτηριστούν μη συνεργάσιμοι με τις συνέπειες που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως με απόφαση του ΟΠΑΔ, είχε δοθεί η δυνατότητα στις κλινικές να μπορούν να εκχωρούν τιμολόγια του ταμείου προς το τραπεζικό σύστημα και να αντλούν ρευστότητα μέσω factoring. Δηλαδή οι τράπεζες, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Πειραιώς, προεξοφλούσε ένα μεγάλο ποσοστό των τιμολογίων και επί της ουσίας αναλάμβανε εκείνη να τα εισπράξει μετά από τον ΟΠΑΔ. Φυσικά η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ και η ενοποίηση του ΟΠΑΔ με αυτόν καθώς και η δραματική κατάσταση η οποία υπάρχει, προκάλεσε την ανατροπή της διαδικασίας αυτής. Έτσι οι κλινικές που είχαν εκχωρήσει τιμολόγια θα πρέπει τώρα να αποδείξουν τη φερεγγυότητά τους κι αυτό σε συνδυασμό με τη γενικότερη χρηματοοικονομική τους κατάσταση μπορεί να προκαλέσει σημαντική δυσλειτουργία αν μάλιστα οι συνολικές χορηγήσεις που έχουν πάρει από τις τράπεζες χαρακτηριστούν και επίσημα «κόκκινα δάνεια»

Μεγέθη

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που συγκέντρωσε η ICAP για τις 90 μεγαλύτερες ελληνικές ιδιωτικές κλινικές,  οι άμεσα απαιτητές από τις τράπεζες υποχρεώσεις τους προσεγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ, ενώ γενικότερα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (προμηθευτές, ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές κλπ που πρέπει να πληρωθούν μέσα στο 2015)  έχουν διαμορφωθεί στο 1,5 δις. ευρώ. Την ίδια στιγμή ειδικά μέσα στην 5ετία της κρίσης οι συσσωρευμένες ζημιές έχουν φτάσει τα 800 εκατ. ευρώ. 
Στο αντίποδα οι εταιρείες αυτές έχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αξία των οποία προσεγγίζει τα 2 δις. ευρώ ενώ επίσης οι «πελάτες» τους και δη ο ΕΟΠΥΥ του οφείλει περί τα 755 εκατ. ευρώ, σύμφωνα πάντα με τους ισολογισμούς του 2014. 

ΠΕΙΚ

Από κει και πέρα η κατάσταση δείχνει ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ  ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών κ. Γρηγόρης Σαραφιανός, εκφράζει την έκπληξή και την απορία  του σχετικά με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Κοντός κατά τον απολογισμό της θητείας του στον ΕΟΠΥΥ και  σε ένα βαθμό αμφισβητεί την ορθότητα τους καθώς, όπως σημειώνει «ο κλάδος των Ιδιωτικών Κλινικών παρουσιάζει το 2015 μείωση της πληρότητας του και του κύκλου εργασιών, ιδιαίτερα μετά την επιβολή των capital controls. Παρόλ’ αυτά με βάση τον ΕΟΠΥΥ όλο το 2014 φαίνεται να υποβλήθηκαν δαπάνες από τις Ιδιωτικές Κλινικές και τα Κέντρα Αποκατάστασης ύψους 470 εκατ. ευρώ ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι υποβληθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 370 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για όλο το 2015 προβλέπεται υποβολή δαπανών ύψους 740 εκατ. ευρώ που σημαίνει αύξηση κατά 57,50%». Σημειώνεται δε ότι η επομένη πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ θα υπάρξει όταν η χώρα λάβει την δόση των 2 δις ευρώ.

Σε επιστολή της  επίσης προς το νέο πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κο Σωτήρη Μπερσίμη, η ΠΕΙΚτονίζει την ανάγκη «να επιλυθούν προβλήματα ζωτικής σημασίας για τον κλάδο, όπως η χρηματοδότηση του Οργανισμού, η υπογραφή νέας σύμβασης, ο έλεγχος σε real time, η επιβάρυνση από τον αυξημένο ΦΠΑ τον οποίο αποδίδουν οι κλινικές κάθε μήνα ,  η αναμόρφωση του κωδικού του προϋπολογισμού για νοσηλεία σε Ιδιωτικές Κλινικές τουλάχιστον κατά το ποσό της αύξησης του ΦΠΑ (περίπου 35 εκατ. Ευρώ) αλλά και η γενικότερη εσωτερική αναθεώρηση των κωδικών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και επιλογές των ασφαλισμένων, η επίλυση των προβλημάτων από την αναδρομική εφαρμογή των μέτρων του rebate και claw back, η τροποποίηση της πρόσφατης Υπουργικής απόφασης του Υπηρεσιακού Υπουργού Υγείας για τον καθορισμό του πλαφόν ανά μήνα για το 2014, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών της περιόδου 2007-2011 που απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, η αποπληρωμή του 10% των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και η συντόμευση του χρόνου πληρωμής από τον Οργανισμό διότι οι συνέπειες για την βιωσιμότητα σημαντικής μερίδας του κλάδου θα είναι καθοριστικής σημασίας»
Ειδικότερα σχετικά με τις Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις ιδιωτικές κλινικές, ο κ. Σαραφιανός αναφέρει ότι για την  περίοδο 2007-2011ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ και μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται και τα τιμολόγια που έχουν εκχωρηθεί στην Πειραιώς και έχουν προεξοφληθεί, όπως αναφέραμε, με factoring