Παρά τις συστηματικές προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα, μόνο το 50% του αίματος που συλλέγεται, προσφέρεται από συστηματικούς εθελοντές αιμοδότες, ενώ το υπόλοιπο από αιμοδότες του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος των ασθενών. Αντίθετα στην Ευρώπη σχεδόν το 100% του μεταγγιζόμενου αίματος προέρχεται από την Εθελοντική Αιμοδοσία.

Αυτό είπαν διακεκριμένοι αιματολόγοι σε συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο του 26ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου. "Πρόκληση και στρατηγική για το σύστημα Αιμοδοσίας της χώρας μας είναι η μεταστροφή των αιμοδοτών του συγγενικού περιβάλλοντος σε εθελοντές. Με την Εθελοντική Αιμοδοσία έχουμε πιο ασφαλές και άμεσα διαθέσιμο αίμα" τόνισε η Δρ. Ελισάβετ Γρουζή, Αιματολόγος και Πρόεδρος του Τμήματος Αιμοδοσίας - Αφαίρεσης της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας (ΕΑΕ). "Οι ετήσιες ανάγκες της χώρας μας σε αίμα ανέρχονται σε περίπου 600.000 μονάδες, ενώ, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε πλάσμα και σε άλλα παράγωγα, πρέπει να διαχωρίζεται στα επιμέρους συστατικά το σύνολο του συλλεγομένου αίματος. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων, σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σημαντικό αριθμό πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία".

Θέλοντας να υπογραμμίσουν την τεράστια σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, οι ειδικοί είπαν: 

.Η προσφορά αίματος μόνο σε έκτακτη ανάγκη συγγενούς ή φίλου, δε λύνει το πρόβλημα.

.Η εθελοντική και συστηματική προσφορά αίματος από συνειδητοποιημένους εθελοντές αιμοδότες, που αποτελούν τη μόνη πηγή ασφαλούς αίματος, θα μας απαλλάξει από το άγχος της εξεύρεσής του. 

.Περίπου οι μισοί Έλληνες μπορούν να αιμοδοτήσουν, όμως αιμοδοτεί πολύ λιγότερο από το 5% του πληθυσμού. Οι υπόλοιποι στηρίζονται στην προσφορά αυτών, αν χρειαστούν μετάγγιση.

.Η αιμοδοσία δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική, δεν πρέπει να είναι ανταποδοτική, δεν είναι φιλανθρωπία, είναι ελεύθερη επιλογή των κοινωνικοποιημένων ατόμων.