Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη αρρυθμία και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης ιατρικής, καθώς αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και τη συχνότητα της καρδιακής ανεπάρκειας, επιδεινώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η εφαρμογή καινοτόμων θεραπευτικών μέτρων, όπως είναι τα νεότερα αντιπηκτικά και η επέμβαση κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής, έχει τα τελευταία χρόνια βελτιώσει σημαντικά την αντιμετώπισή της, αποδεικνύοντας την κρισιμότητα της έγκαιρης διάγνωσης και ενδεδειγμένης θεραπείας. 

Με τον γνώμονα αυτό, το Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης του Α' Καρδιολογικού Τμήματος του ΕΝHC, με επικεφαλής τον Δρ Γιώργο Ανδρικόπουλο, οργανώνει ειδικό πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων - αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού - για τη διάγνωση της Κολπικής Μαρμαρυγής, το οποίο περιλαμβάνει: 
.Κλινική εξέταση από εξειδικευμένους καρδιολόγους

.Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, απαραιτήτως, να έχουν τις παρακάτω πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις: Γενική Αίματος-Σάκχαρο-Ουρία- κρεατινίνη-LDL-HDL-ολική χοληστερόλη-SGPT-SGΟT. Σε διαφορετική περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν στις απαιτούμενες αιματολογικές εξετάσεις στο ENHC με χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα (τιμές ΕΟΠΥΥ). Eπιπλέον, επί ενδείξεων από τις αρχικές εξετάσεις, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να πραγματοποιήσουν Test Κοπώσεως, Triplex Καρδιάς και Holter Ρυθμού, επίσης σε τιμές ΕΟΠΥΥ. 

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέχρι την Παρασκευή 20/11 και κατά τις ώρες 08:00-15:00 στο τηλέφωνο 210.6972142. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.