Σε οριακή ρευστότητα βρίσκονται οι κλινικοί και εργαστηριακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας, καθώς οι γιατροί αυτοί επιβαρύνονται παράλληλα με το κόστος αγοράς αναλωσίμων αντιδραστηρίων, συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και μισθοδοσίας παραϊατρικού προσωπικού.

Ο ΙΣΠ, χαρακτηρίζει ως θεσμικό του χρέος την ενημέρωση του υπουργείου για το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της συγκεκριμένης συγκυρίας, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροί, θα αδυνατούν σύντομα να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Οι γιατροί επισημαίνουν παράλληλα ότι εκτός της αδυναμίας αυτής, λόγω της έλλειψης ρευστότητας από την τραπεζική αργία, πολλές προμηθεύτριες εταιρείες έχουν σταματήσει την πίστωση προς τους ιατρούς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η βιωσιμότητα των ατομικών ιατρείων.

Στη σχετική επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, η πρόεδρος του ΙΣΠ Άννα Μαστοράκου επισημαίνει: "Οφείλετε να αποτρέψετε τον οικονομικό στραγγαλισμό των παρόχων υπηρεσιών υγείας, δρομολογώντας άμεσα την πληρωμή τους από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποφευχθεί η αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων".