Κλιμακωτά θα μειώνονται οι τιμές των φθηνών φαρμάκων στην επόμενη διετία, ενώ προβλέπεται και η εισαγωγή clawback για τη φαρμακευτική δαπάνη και στα νοσοκομεία.

Στα δύο αυτά σημεία "έκλεισε" η διαπραγμάτευση με τους δανειστές σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αφήνοντας στο υπουργείο Υγείας να λάβει μια σειρά ενδιάμεσα μέτρα ελέγχου της δαπάνης, για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς φαρμάκου.

Συγκεκριμένα το αρχικό προαπαιτούμενο (milestone 41) για την επίτευξη συμφωνίας, ήταν η άμεση κατάργηση της προστασίας τιμής των off-patent που είχαν τιμή μέχρι 12 ευρώ και των γενοσήμων μέχρι 7,8 ευρώ ανά συσκευασία.

Η διαπραγμάτευση κατέληξε στη σταδιακή απομείωση της προστασίας των φθηνών φαρμάκων, μέσα στην περίοδο των επόμενων δύο ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων αναμένεται να εκδοθούν 4 Δελτία Τιμών Φαρμάκων

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι: 

  1. Στο δελτίο τιμών του α΄ εξαμήνου του 2016, το όριο προστασίας θα είναι 9 ευρώ για τα off-patent και 5,5 ευρώ για τα γενόσημα. 
  2. Στο δελτίο τιμών του β΄ εξαμήνου του 2016 το όριο προστασίας θα είναι 7 ευρώ  για τα off-patent και 4 ευρώ για τα γενόσημα. 
  3. Στο δελτίο τιμών του α΄ εξαμήνου του 2017 το όριο προστασίας θα είναι 4,5 ευρώ για τα off-patent και 3 ευρώ για τα γενόσημα. 
  4. Στο δελτίο τιμών του β΄ εξαμήνου του 2017 το όριο προστασίας θα είναι 1 ευρώ για off-patent και γενόσημα. 

Τα παραπάνω θα ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί άμεσα.

Clawback στα νοσοκομεία
Παράλληλα,  οι δανειστές έθεσαν στη διαπραγμάτευση την καθιέρωση μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) στην ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Συμφωνήθηκε τελικά το ύψος της δαπάνης πάνω από την οποία θα υπάρχει  claw back να είναι  570 εκ. ευρώ για το έτος 2016, 550 εκ. ευρώ για το έτος 2017 και 530 εκ. ευρώ για το έτος 2018. (Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, υπολογίζεται ότι η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία φθάνει τα 484 εκ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, τα οποία υπολογίζονται στα 120 εκ. ευρώ για φέτος). Προηγούμενο σχετικό ρεπορτάζ του Healthmag, εδώ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η αρχική απαίτηση των δανειστών ήταν αφενός η άμεση και άπαξ κατάργηση της προστασίας τιμής στα off-patent και γενόσημα, χωρίς δηλαδή σταδιακή απομείωση, και αφετέρου, το ύψος της ενδονοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης πάνω από το οποίο θα απαιτείται claw back να οριστεί στα 500 εκατ. ευρώ. 

Από την πλευρά του το Υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να διασφαλίσει  την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς φαρμάκων και τη δημόσια υγεία υπό  τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων, δηλαδή αύξηση του όγκου τους στην φαρμακευτική αγορά, μέσω κινήτρων για γιατρούς, ασθενείς και φαρμακοποιούς, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των ποιοτικών γενοσήμων που κυκλοφορούν στη χώρα. 
β) Σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ)
γ) Εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τη συνταγογράφηση και των νοσοκομειακών φαρμάκων.
δ) Αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών φαρμάκων στα νοσοκομεία και κεντρική διαχείριση ακριβών νοσοκομειακών φαρμάκων, όπως τα ογκολογικά. 

Με την παρούσα συμφωνία το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι διασφαλίζει:

  • την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των ασθενών
  • την εξοικονόμηση δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, εξοικονόμηση η οποία εξετάζεται να συνδεθεί με τη μείωση του κόστους συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακά τους. 
  • τον επιμερισμό του κόστους από τη μείωση της δαπάνης μεταξύ εγχώριας και πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας.