Σε ρύθμιση των οφειλών τους με την Τράπεζα Πειραιώς πρέπει να προχωρήσουν οι φυσικοθεραπευτές ως τις 27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του κώδικα δεοντολογίας (Νόμος 4224/2014).

Ήδη η Τράπεζα έχει στείλει επιστολές σε φυσικοθεραπευτές, που είχαν συνάψει σύμβαση παραχώρησης με την Πειραιώς factoring.

Οι οφειλές αυτές, αφορούν τόκους και κεφαλαιοποιήσεις που δημιουργήθηκαν από την συνεργασία των φυσικοθεραπευτών με την συγκεκριμένη τράπεζα μέσω του factoring, λόγω της αδυναμίας του Ελληνικού Δημοσίου να προχωρήσει στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν από τον Ο.Π.Α.Δ από το 2010, για την περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου, και οι οποίες σήμερα κινδυνεύουν να παραγραφούν.  

Με σχετική επιστολή του, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καλεί τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας να αντιληφθούν την δεινή οικονομική κατάσταση των μελών του συλλόγου, που κινδυνεύουν με άμεσες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, λόγω καθυστερήσεων πληρωμής από το ελληνικό Δημόσιο και εξαιτίας αυτού βρέθηκαν υπερχρεωμένοι στις Τράπεζες, οι οποίες απαιτούν τα κεφάλαια που έχουν δημιουργηθεί από τους τόκους και τις κεφαλαιοποιήσεις των ανείσπρακτων αμοιβών για θεραπείες που πραγματοποίησαν σε ασθενείς.

Στην επιστολή επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι "είναι τραγικό το κράτος να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις του και να δημιουργεί χιλιάδες θύματα που σήμερα κινδυνεύουν πραγματικά με καταστροφή.
Θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει στις Τράπεζες για να προστατέψει τους πολίτες, καθώς την σημερινή κατάσταση το ίδιο δημιούργησε, καθυστερώντας την καταβολή των δεδουλευμένων.
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποχρέωση να προστατεύσει τους πολίτες-θύματα, όπως έχει και υποχρέωση μαζί με το Υπουργείο Υγείας να εξοφλήσει άμεσα όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που σημειωτέον οι προ τις 31-12-2010 φέτος παραγράφονται και πρέπει να ρυθμιστούν και Νομοθετικά για να μην παραγραφούν.
Καλούμε το ελληνικό Δημόσιο να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του".