Μειωμένες πιστώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία, αλλά και για μισθούς και συντάξεις του τομέα υγείας προβλέπει ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας για το 2016, που είναι αυξημένος σε σχέση με φέτος, μόλις κατά 2%.

Οι ελάχιστα αυξημένες πιστώσεις κατευθύνονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΠΕΔΥ, την ΕΠΥ, την αρχή για την εξωσωματική γονιμοποίηση και την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

Και ενώ οι ανακοινώσεις και εξαγγελίες της Κυβέρνησης κάνουν λόγο για 300 εκ. ευρώ επιπλέον στα νοσοκομεία, αλλά και για "επιχορηγήσεις που στόχο έχουν την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και την συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και απρόβλεπτων υγειονομικών καταστάσεων", πουθενά στους λογαριασμούς του προϋπολογισμού, δεν επιβεβαιώνεται αυτός ο προγραμματισμός.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός για το 2016, προβλέπεται να φτάσει τα 4,317 δισ. ευρώ στο υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή από την Κυβέρνηση.

Στο ποσό αυτό θα προστεθεί και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της τάξης των 80 εκ. ευρώ για την επόμενη χρονιά, έναντι προγράμματος 48 εκ. ευρώ φέτος, ανεβάζοντας συνολικά το προϋπολογισμό του υπουργείου στα 4,397 δισ. ευρώ, έναντι 4,232 δισ. για φέτος, μειωμένο σε σχέση με το 2014, που είχε φτάσει τα 5,1 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά σε ότι αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για έργα από εθνικούς πόρους θα διατεθούν 20 εκ. ευρώ έναντι 8 εκ. φέτος και για συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους 60 εκ. ευρώ έναντι 40 εκ. ευρώ φέτος.

Τα έσοδα του υπουργείου Υγείας αναμένονται σε 21 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 17 εκ. ευρώ αναμένεται να προκύψουν από τον ΕΟΦ (έναντι 11 εκ. ευρώ που αναμένονται φέτος), και τα οποία θα προκύψουν από επίδομα αποδοτικότητας που καταργήθηκε μεν, εισπράττεται όμως για λογαριασμό του υπουργείου, δε, ύψους ενός εκ. ευρώ και άλλα 3 εκ. ευρώ από τα τέλη ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπέρ ΕΟΦ, ενώ για το 2016 δεν αναμένονται  έσοδα από την κράτηση 2% στα τιμολόγια των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας της  ΕΠΥ, από τα οποία αναμένεται φέτος να εισπραχθούν συνολικά 10 εκ. ευρώ, ενώ πέρυσι εισπράχθηκαν περίπου 21 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες αναλύονται ως εξής:

Κεντρική υπηρεσία  πρόβλεψη 23,402 εκ. ευρώ,  έναντι 22,452 εκ. ευρώ φέτος και πληρωμές 21,54 εκ. ευρώ το 2014
Δαπάνες νοσοκομείων και λοιπών φορέων υγείας  πρόβλεψη 3,919182 δισ. ευρώ, έναντι 3,845402 δισ. ευρώ και πληρωμών του 2014 στα 4,683 δισ. ευρώ.
Εθνική αρχή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόβλεψη στα 351.000 ευρώ, από 264.000 το 2015 και 23.614 ευρώ το 2014
ΕΠΥ πρόβλεψη για 750.000 ευρώ, έναντι 723.788 ευρώ το 2015 και 509.947 ευρώ το 2014.
Δαπάνες ΠΕΔΥ πρόβλεψη στα 373.413.000 ευρώ από 363.293.071 ευρώ το 2015.
Δαπάνες Εθνικού Συντονιστή για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, πρόβλεψη για 134.000 ευρώ από 131.000 φέτος και 43.202 ευρώ το 2014.

Υπό άλλη σκοπιά, από τις συνολικές πιστώσεις των 4,3 δισ. ευρώ, ποσό 1,934 δισ. ευρώ αφορά μισθούς και συντάξεις, έναντι 1,993 δισ. ευρώ φέτος και πληρωμές 2,012 δισ. ευρώ το 2014. Επίσης, οι πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα θα φτάσουν το 2016 τα 7,220 εκ. ευρώ από 7,650 εκ. ευρώ φέτος και πληρωμές 6,391 εκ ευρώ το 2014.

Η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό θα διατηρηθεί στα φετινά επίπεδα των 526 εκ. ευρώ έναντι 656 εκ. ευρώ το 2014, μειωμένος κατά 20% περίπου.

Αντίστοιχα, η επιχορήγηση στα νοσοκομεία προβλέπεται να περιοριστεί στα 1,310 δισ. το 2016, μειωμένη κατά 1,1% σε σχέση με φέτος που αναμένεται να φτάσει τα 1,324 δισ. ευρώ, έναντι 1,496 δισ. ευρώ το 2014 (μείωση 11,5%). 


Ληξιπρόθεσμα νοσοκομείων
Σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων, συνολικά από το 2011 μέχρι το Σεπτέμβριο φέτος, οι οφειλές φθάνουν τα 13,459 δισ. ευρώ και το πρόγραμμα ρύθμισης που σχεδιάζει η κυβέρνηση έχει στόχο τη μείωση των υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης ως το τέλος του 2016, ενώ δεν γίνεται λόγος για εξόφληση, αφού σημειώνεται πως "οι εκταμιεύσεις και η έναρξη του προγράμματος θα προσαρμοστούν ανάλογα με την πορεία της χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ".

Αναλυτικά, τα νοσοκομεία οφείλουν από το 2011 περίπου 1,298 δισ. ευρώ, το 2012 περίπου 1,765 δισ. ευρώ, το 2013 οφείλουν 687 εκ. ευρώ, το 2014 περίπου 607 εκ. ευρώ. Όσο για το 2015, οι οφειλές βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες ανά μήνα, ξεκινώντας από 708 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο, 787 εκ. ευρώ το Φεβρουάριο, 903 εκ. το Μάρτιο, 949 εκ. τον Απρίλιο, 1023 εκ. ευρώ το Μάιο, 1114 εκ. ευρώ τον Ιούνιο, 1179 τον Ιούλιο, 1225 τον Αύγουστο και 1214 εκ. ευρώ το Σεπτέμβριο.


Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, προβλέπεται σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του συστήματος υγείας και των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για την πλήρη υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων
  2. μεταρρυθμίσεις στην ΠΦΥ με χρήση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Αναδιάρθρωση ΠΦΥ με πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό, τις υγειονομικές μονάδες γειτονιάς. Διοικητική διασύνδεση μονάδων ΠΦΥ.
  3. Μείωση της συμμετοχής του πολίτη στη φαρμακευτική αγωγή.
  4. Διευθέτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την έλλειψη προσωπικού σε νοσοκομειακές μονάδες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών.
  5. αναθεώρηση και εξορθολογισμός του συστήματος προμηθειών υγείας, με αύξηση του ποσοστού προμηθειών που διενεργείται κεντρικά, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στη χρηστή διαχείριση.
  6. Διασφάλιση βιωσιμότητας μονάδων ψυχικής υγείας. Προώθηση ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δημιουργία κοινοτικών μονάδων, διοικητική αναδιάρθρωση μονάδων ψυχικής υγείας.
  7. Αναβάθμιση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για την παρακολούθηση των δαπανών υγείας σε πραγματικό χρόνο.
  8. Οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ανωνυμοποιημένων στοιχείων από το σύστημα σάρωσης συνταγών του ΕΟΠΥΥ, των μητρώων φαρμάκων και του ασφαλιστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ.

 

Κοινωνικός προϋπολογισμός
Σύμφωνα με τα στοιχεία του κοινωνικού προϋπολογισμού, τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού το 2016, προβλέπονται μειωμένα κατά 287 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών (παροχές ασθένειας, προγράμματα απασχόλησης, προνοιακές παροχές, προμήθειες νοσοκομείων).

Για το 2015, το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ταμεία, οργανισμοί απασχόλησης, ΕΟΠΥΥ), και νοσοκομείων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 979 εκ. ευρώ, έναντι στόχου ελλείμματος ύψους 898 εκ. ευρώ.
Ωστόσο, σε δημοσιονομική βάση, το αποτέλεσμα για το 2015, εκτιμάται σε έλλειμμα ύψους 877 εκ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ύψους 162 εκ. ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 9 εκ ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 24 εκ. ευρώ για το 2015, ενώ για το 2016, αναμένεται έλλειμμα 139 εκ. ευρώ.

Παράλληλα σε δημοσιονομική βάση, το αποτέλεσμα του 2015 αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 367 εκ. ευρώ και για το 2016 σε 787 εκ. ευρώ, λόγω αύξησης εσόδων από την αύξηση του ποσοστού εισφορών περίθαλψης από 4% σε 6% στις συντάξεις και τη θέσπιση εισφοράς 6% στις επικουρικές στα 355 εκ. ευρώ φέτος και 711 εκ. ευρώ το 2016.

Προσπάθειες συγκράτησης της δαπάνης πραγματοποιούνται μέσω μηχανισμών rebate και clawback στα φάρμακα, αλλά και στους παρόχους υγείας (ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες), εκτός από τα πλαφόν που προβλέπονται για τις δαπάνες αυτές.