Μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως για το 2015 ανακηρύχθηκε η Boehringer Ingelheim. Για πρώτη φορά, η φαρμακευτική εταιρεία που διατηρεί τον προσανατολισμό της στην έρευνα, κατατάσσεται ανάμεσα στις 100 κορυφαίες παγκόσμιες καινοτόμους εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί από το πρακτορείο ειδήσεων ThomsonReuters

Η ThomsonReuters χορηγεί αυτό το βραβείο από το 2011. Για να μετρήσει την καινοτόμο δύναμη και να προσδιορίσει τους νικητές, το πρακτορείο ειδήσεων ακολούθησε μια αναλυτική επιστημονική προσέγγιση που βασίζεται σε τέσσερα βασικά κριτήρια: 

  1. συνολικός όγκος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  2. ποσοστό χορηγήσεων ως προς τις αιτήσεις, 
  3. παγκόσμια εμβέλεια του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
  4. επιρροή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως αποδεικνύεται από τις παραπομπές.

Στην Ελλάδα η εταιρεία συγκαταλέγεται στους πρωταθλητές  της κλινικής έρευνας, με συνολικές επενδύσεις 11,2 εκατ. ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές σύμφωνα με το διεθνές πρόγραμμα κλινικών ερευνών της μητρικής εταιρείας. 

Οι πρωτοβουλίες της Boehringer Ingelheim Ellas συνοψίζονται στο τρίπτυχο: "Επένδυση, Ανάπτυξη, Στήριξη της εθνικής οικονομίας". 

Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου που διαθέτουν την απαιτούμενη μόρφωση και εμπειρία ώστε να υλοποιούν τους στόχους και να προάγουν το όραμά της: «Αξία μέσω της καινοτομίας».

Περισσότερες πληροφορίες για τη βράβευση της εταιρείας, στη διεύθυνση http://www.stateofinnovation.com.

Η εταιρία
Ο όμιλος Boehringer Ingelheim συγκαταλέγεται στις 20 ηγετικές φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Εδρεύει στο Ίνγκελχαϊμ της Γερμανίας, δραστηριοποιείται διεθνώς με 146 θυγατρικές και απασχολεί περισσότερους από 47.700 εργαζομένους. 

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1885 και δίνει έμφαση στην έρευνα, ανάπτυξη, παρασκευή και προώθηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής θεραπευτικής αξίας, για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας που διέπει την Boehringer Ingelheim. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε κοινωνικά προγράμματα παγκόσμιας εμβέλειας, π.χ. στην πρωτοβουλία "Makingmore Health", καθώς και τη φροντίδα προς τους εργαζομένους. Ο σεβασμός, η παροχή ίσων ευκαιριών και ο συνδυασμός οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται η αμοιβαία συνεργασία. Σε όλες τις δραστηριότητές της, η εταιρεία δίνει έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Το 2014, οι καθαρές πωλήσεις της Boehringer Ingelheim ανήλθαν σε περίπου 13,3 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) αντιστοιχούν στο 19,9% των καθαρών πωλήσεών της.