Νέος πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, με απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας του υπουργείου Σπ. Κοκκινάκη.

Αναπληρωτής του κ. Μπασκόζου, αναλαμβάνει ο Κων. Αλεξίου, συνεργάτης του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

Μέλη της νέας επιτροπής, ορίσθηκαν η διευθύντρια του νοσοκομειακού φαρμακείου του Αγ. Σάββα Ουρανία Ταδούλου, με αναπληρώτρια τη Μαργαρίτα Βλάχου υπεύθυνη του φαρμακείου του Ευαγγελισμού), η δερματολόγος του ΠΕΔΥ Ν. Ιωνίας Σοφία Παπανίκου, με αναπληρώτριά της την Αναστασία Αποστολοπούλου, Διευθύντρια φαρμακείου ΚΑΤ, η Παναγιώτα Λίτσα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρώτριά της την Χαρίκλεια Κάνη, Προϊσταμένη Τμήματος Φαρμακευτικής Πολιτικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , η Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ Αικατερίνη Αντωνίου, με αναπληρώτριά της τη Δέσποινα Μακριδάκη, Αντιπρόεδρο Α’ του Ε.Ο.Φ. , η Ελπίδα Φωτιάδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., με αναπληρώτριά της την Αντιόπη Πάνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. , ο Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών Ελευθέριος Θηραίος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Καρανίκα, Σύμβουλο Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

Η επταμελής Επιτροπή έχει ως αντικείμενό της την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

Στόχος της είναι η επιλογή των νοσημάτων για τα οποία θα αναπτυχθούν θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης (διαγνωστικά και φαρμακευτικά), με κριτήρια επιδημιολογικής συχνότητας (επιπολασμός και επίπτωση), ο καθορισμός δεικτών ελέγχου της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η πρόταση μέτρων προς τον Υπουργό Υγείας για υπερβάσεις εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και υπερσυνταγογράφησης, ο καθορισμός ειδικών θεραπευτικών κατηγοριών για την ανάπτυξη μητρώων ασθενών (registries), το πλαίσιο λειτουργικότητας του μητρώου και η πρόσβαση σε αυτό για λόγους ελεγκτικούς, ρυθμιστικούς, αλλά και επιδημιολογικούς, η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης του συστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυσλειτουργίες που θα προκύπτουν και η διαχείριση ενστάσεων.

Σημειώνεται ότι η φαρμακευτική δαπάνη υπολογίζεται στο 1% του ΑΕΠ και ενώ πέρυσι υπολογιζόταν στα 2 δισ. ευρώ τελικά σημειώθηκε υπέρβαση της τάξης των 200 εκ. ευρώ, εγείροντας αιτήματα αύξησης του ποσού, καθώς ήδη είχαν ληφθεί μέτρα περιστολής της δαπάνης, ενώ με τη φετεινή μείωση του ΑΕΠ η αγορά επισημαίνει ότι δεν μπορεί να μειωθεί άλλο η φαρμακευτική δαπάνη χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στη θεραπεία των ασθενών.