Μηνιαία ποσοστά επιστροφής που φθάνουν μέχρι και 45-50% για αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, σπινθηρογραφήματα, υπερήχους, μετρήσεις οστικής πυκνότητας, αλλά και εξετάσεις αίματος, προβλέπονται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, πέραν των γενικών ποσοστών rebate που έχουν προβλεφθεί ως επιστροφές επί της μηνιαίας υποβολής τιμολογίων από ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα.

Οι επιστροφές αυτές, εφαρμόζονται ως κλιμακούμενες εκπτώσεις σε σχέση με τον όγκο (πλήθος) εξετάσεων για τις Μαγνητικές και Αξονικές Τομογραφίες, καθώς και ως εκπτώσεις σε σχέση με το κόστος (αιτούμενη δαπάνη) των εξετάσεων για Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Σπινθηρογραφήματα, Υπέρηχους και εξετάσεις αίματος (Βιοχημικές, Ορμονικές Αιματολογικές, Ανοσολογικές). 

Μάλιστα στις ιδιωτικές κλινικές ορίζεται επιπλέον έκπτωση 2,5% για την εκτέλεση των συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς.

Οι εκπτώσεις αυτές υπολογίζονται σε αυτοτελή μηνιαία βάση και στο σύνολο της δαπάνης που προκύπτει μετά τη συμπλήρωση του όγκου ή/και του κόστους των εξετάσεων της αμέσως προηγούμενης τιμολόγησης.

Η τιμή αποζημίωσης των εξετάσεων καθορίζεται από το ισχύον κρατικό τιμολόγιο, εκτός των διαγνωστικών εξετάσεων − ιατρικών πράξεων για τις οποίες έχουν καθοριστεί και ισχύουν ανώτατες ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τα νέα αυτά rebate, θα ισχύσουν ως το τέλος του 2018, όπως προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, για τις μαγνητικές τομογραφίες προβλέπεται ποσοστό rebate μέχρι 45% στην περίπτωση 601 εξετάσεων και πάνω ανά μήνα, στις αξονικές ποσοστό μέχρι 45% για 671 αξονικές και πάνω ανά μήνα.

Ποσοστό rebate μέχρι 45% επίσης προβλέπεται για μετρήσεις οστικής πυκνότητας, αξίας από 10.000 ευρώ και πάνω και υπερήχων από 8.300 ευρώ και πάνω, ενώ στα σπινθηρογραφήματα ο ανώτατος συντελεστής φτάνει το 40% για εξετάσεις αξίας 15.000 ευρώ και πάνω.

Μέχρι και 40% έκπτωση ζητείται για εξετάσεις αίματος που ο τζίρος τους ξεπερνά τις 30.000 ευρώ το μήνα.

Οι νέες κλίμακες rebate, αναλυτικά, περιγράφονται στους πίνακες του ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση.