Ούτε 2,5 ευρώ την ώρα δεν φτάνει κατά μέσο όρο η κοστολόγηση των εφημεριών στα νοσοκομεία, ενώ οι εφημερίες στο ΠΕΔΥ υπολογίζονται περίπου στα 3,2 ευρώ την ώρα.

Την καλύτερη θέση, φαίνεται να έχουν οι χημικοί, βιολόγοι, νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί και άλλοι υγειονομικοί εκτός των γιατρών στα νοσοκομεία, καθώς οι ειδικότητές τους  αμείβονται περίπου με 62,7 ευρώ τη μέρα για τις εφημερίες τους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από αυξομοιώσεις στις πιστώσεις του προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας που αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, για την πληρωμή των εφημεριών νοσοκομειακών φαρμακοποιών, βιοχημικών κλπ, καθώς και προσωπικού νοσοκομείων και ΠΕΔΥ.

Αναλυτικά, με τρεις αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού, προβλέπονται τα εξής:

1. Αυξάνεται η δαπάνη για αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κατά  919.517 ευρώ, η οποία διαμορφώνεται στο τελικό ποσό 49.471.517 ευρώ στους ΚΑΕ 2811 και 2813 του Φορέα 210. Αντίστοιχα, αυξάνονται οι ώρες κατά 378.776 ώρες, και διαμορφώνονται τελικά σε 20.378.776 ώρες. (μ. ο. αμοιβής 2,42 ευρώ/ ώρα)

2. Αυξάνεται η δαπάνη για Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων κατά 87.246,93 ευρώ και οι αντίστοιχες ημέρες εφημερίας κατά 1390. Η τελική δαπάνη για το έτος 2015 διαμορφώνεται στο πόσο των 7.935.246,93 ευρώ, στους ΚΑΕ 2811 και 2813 του Φορέα 210. Οι αντίστοιχες ημέρες εφημερίας διαμορφώνονται σε 126.390. (μ.ο. 62,76 ευρώ/ημέρα).

3. Μειώνεται η δαπάνη για αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) κατά  105.500 ευρώ, η οποία διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των 5.794.500 ευρώ και μειώνονται αντίστοιχα οι ώρες κατά 20.000, οι οποίες διαμορφώνονται τελικά σε 1.780.000. (Στην περίπτωση του λάθους ο μ.ο. αμοιβής έφτανε τα 5,275 ευρώ / ώρα, ενώ με τη διόρθωση μειώνεται στα 3,25 ευρώ/ ώρα).

Δείτε εδώ τις αποφάσεις όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.