Μέχρι την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ευρώπη είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ιδιωτικές κλινικές με την πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη για καθιέρωση νέων rebate σε συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις.

Η είδηση για τα νέα ποσοστά επιστροφών που καθιερώνονται σε αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, σπινθηρογραφήματα, υπερήχους και μετρήσεις οστικής πυκνότητας, αλλά και σε απλές αιματολογικές εξετάσεις, έχουν πυροδοτήσει τον κλάδο, για τον οποίον προβλέπεται μια πρόσθετη επιβάρυνση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων, εκτός αυτών που προβλέπονται για τα διαγνωστικά κέντρα και τα εργαστήρια.

Η πρόσθετη αυτή επιβάρυνση κατ΄ αρχήν δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, όμως ταυτόχρονα, προκαλούν τεράστια ερωτηματικά για την υπογραφή μιας τέτοιας απόφασης από τον αναπληρωτή υπουργό που ως γιατρός έχει την εμπειρία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, έχει υπηρετήσει σε νοσοκομεία και γνωρίζει την ανάγκη για την ταχεία έκδοση αποτελεσμάτων σε εξετάσεις που γίνονται σε νοσηλευόμενους ασθενείς, κάτι που δεν είναι απαραίτητο για τα διαγνωστικά κέντρα.

Η ανάγκη αυτή, υποχρεώνει τις ιδιωτικές κλινικές να λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, σε 24ωρη βάση, με εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό κλπ), και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αυξάνοντας τις λειτουργικές δαπάνες τους, σε σύγκριση με τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν επείγουσες ανάγκες ασθενών.

Αναδρομικότητα

Όμως τα νομικά τμήματα των ιδιωτικών κλινικών, "έχουν πάρει φωτιά" και για το γεγονός ότι η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται επί των κερδών τους αυτή τη φορά, αφού οι ασθενείς έχουν ήδη εκτελέσει τις πράξεις και έχουν φύγει.

Στο μεταξύ υπάρχει και μια πρόσθετη ασάφεια σχετικά με την έναρξη του χρόνου επιβολής του μέτρου, αφού η απόφαση κάνει λόγο για οικονομικό έτος 2015, παραπέμποντας στην έναρξή του από 1.1.2014, τη στιγμή μάλιστα που με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2014, ο όρος "οικονομικό έτος" έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από τον όρο "φορολογικό έτος" ή "διαχειριστική περίοδος".

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν σκέψεις στους παράγοντες των ιδιωτικών κλινικών, κατά πόσον πρόκειται για ασάφειες λόγω άγνοιας, οι οποίες όμως θα βάλουν έναν ολόκληρο κλάδο σε περιπέτειες, ή πραγματικά αποτελούν μέτρα τα οποία από πρόθεση θα οδηγήσουν πολλές ιδιωτικές κλινικές να κλείσουν μετά από τα τόσα χρόνια ύφεσης και πιέσεων. Και αυτό γιατί συνολικά όλα τα μέτρα των rebate και clawback κυμαίνονται ανά κλινική σε ότι αφορά το κομμάτι της πρωτοβάθμιας περίθαλψης από 62- 67% του κύκλου εργασιών τους, "βάζοντας μέσα" τις κλινικές οι οποίες υποχρεούνται να διατηρούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, για την κάλυψη των αναγκών της νοσηλείας (δευτεροβάθμια περίθαλψη).

Επιβράβευση της υπερσυνταγογράφησης

Όσον αφορά το μέτρο αυτό καθεαυτό, οι ίδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι για μια ακόμη φορά επιβραβεύει όσους εφαρμόζουν υπερκοστολογήσεις, υπερσυνταγογράφηση και πρόσθετες χρεώσεις στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ για την περίθαλψη των ασφαλισμένων του, οι οποίοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση αυτή, καταβάλλοντας το μερίδιό τους ακριβώς από τις εξετάσεις που δηλώθηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ...

Ως αποτέλεσμα, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, εκτιμούν ότι οι κλινικές θα αναγκαστούν σε απολύσεις μεγάλου μεριδίου των εργαζομένων τους.

Θέτοντας μάλιστα θέμα ότι δεν πρόκειται για μνημονιακή υποχρέωση της χώρας στη θεσμοθέτηση τέτοιων μέτρων, πρότειναν να συνδεθούν οι επιστροφές των επιχειρήσεων με τις εισφορές που καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία, με την εξατομίκευση και την καθιέρωση πλαφόν ανά φορέα, ή με την επιβολή rebate και clawback όχι σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, αλλά με ενοποιημένους ΑΦΜ όταν πρόκειται για Ομίλους.